{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Chân dung 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026NewChân dung 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Translation Packages/2021-06/Tong hop_Key_16062021093635.png

Ngày 02-6-2021, Ủy ban Bầu cử huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đây là chân dung 35 người trúng cử (được xếp theo thứ tự A, B, C):

6/16/2021 10:00 AMYes7Đã ban hành3405000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminChân dung 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Translation Packages/2021-06/Tong hop_Key_16062021093635.png

Ngày 02-6-2021, Ủy ban Bầu cử huyện Châu Thành ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đây là chân dung 35 người trúng cử (được xếp theo thứ tự A, B, C):

6/16/2021 10:00 AMYesĐã ban hành838
CÁN BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19NewCÁN BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19/Translation Packages/2021-06/NHCS pccv_Key_16062021095035.png

​Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Cán bộ NHCSXH thực hiện và lan tỏa thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế" để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

6/16/2021 10:00 AMYes12Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinHoàng TuấnCÁN BỘ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19/Translation Packages/2021-06/NHCS pccv_Key_16062021095035.png

​Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Cán bộ NHCSXH thực hiện và lan tỏa thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế" để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

6/16/2021 10:00 AMYesĐã ban hành839
Triển khai kế hoạch truyền thông thực hiện chuyển đổi số  2021Triển khai kế hoạch truyền thông thực hiện chuyển đổi số  2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số đến các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện theo lộ trình, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tiến trình chuyển dổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; UBND huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch truyền thông triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021.

6/8/2021 3:00 PMYes8Đã ban hành2270000135000Tin hoạt độngTinCẩm NhungTriển khai kế hoạch truyền thông thực hiện chuyển đổi số  2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số đến các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện theo lộ trình, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về tiến trình chuyển dổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; UBND huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch truyền thông triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021.

6/8/2021 3:00 PMYesĐã ban hành836
Châu Thành triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19Châu Thành triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

“Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh, do chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thì sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, trên địa bàn quản lý" - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 02/6/2021. 

6/8/2021 3:00 PMYes9Đã ban hành2270000135000Tin hoạt độngTinTrúc LanChâu Thành triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

“Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh, do chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thì sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, trên địa bàn quản lý" - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 02/6/2021. 

6/8/2021 3:00 PMYesĐã ban hành837
Châu Thành nô nức ngày bầu cửChâu Thành nô nức ngày bầu cử/PublishingImages/2021-05/23_Key_23052021091013.5 Cử tri đi bầu 1_Key_23052021091013.jpg

​Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, ngày 23/5 cử tri huyện Châu Thành nô nức đến các điểm bỏ phiếu, nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. 

5/23/2021 10:00 AMYes25Đã ban hành13540000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinTrúc LanChâu Thành nô nức ngày bầu cử/PublishingImages/2021-05/23_Key_23052021091013.5 Cử tri đi bầu 1_Key_23052021091013.jpg

​Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, ngày 23/5 cử tri huyện Châu Thành nô nức đến các điểm bỏ phiếu, nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. 

5/23/2021 10:00 AMYesĐã ban hành835
Hội Liên hiệp phụ nữ  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh  Covid 19 tại các chợ dân sinhHội Liên hiệp phụ nữ  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh  Covid 19 tại các chợ dân sinh/PublishingImages/2021-05/Hoi_LHPN_huyen_tuyen_truyen_phong_chong_dich_benh_Covid_19_tai_cho_Tan_Hue_Dong_Key_23052021085916.jpg
5/23/2021 9:00 AMYes12Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinCẩm NhungHội Liên hiệp phụ nữ  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh  Covid 19 tại các chợ dân sinh/PublishingImages/2021-05/Hoi_LHPN_huyen_tuyen_truyen_phong_chong_dich_benh_Covid_19_tai_cho_Tan_Hue_Dong_Key_23052021085916.jpg
5/23/2021 9:00 AMYesĐã ban hành834
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ I NĂM 2021BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ I NĂM 2021/PublishingImages/2021-05/Họp BĐD quý I_Key_20052021171522.png

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp số 7 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã diễn ra phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành.

5/20/2021 6:00 PMYes21Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinHoàng TuấnBAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ I NĂM 2021/PublishingImages/2021-05/Họp BĐD quý I_Key_20052021171522.png

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp số 7 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã diễn ra phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành.

5/20/2021 6:00 PMYesĐã ban hành831
NHÂN DÂN XÃ TIÊN LONG ĐƯỢC TIẾP TỤC THỤ HƯỞNG  CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃINHÂN DÂN XÃ TIÊN LONG ĐƯỢC TIẾP TỤC THỤ HƯỞNG  CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI/PublishingImages/2021-05/NHCS giải ngân cho hộ dân_Key_20052021171952.png

 Năm 2021, xã Tiên Long huyện Châu Thành tiếp tục được thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang....

5/20/2021 6:00 PMYes26Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinHoàng TuấnNHÂN DÂN XÃ TIÊN LONG ĐƯỢC TIẾP TỤC THỤ HƯỞNG  CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI/PublishingImages/2021-05/NHCS giải ngân cho hộ dân_Key_20052021171952.png

 Năm 2021, xã Tiên Long huyện Châu Thành tiếp tục được thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang....

5/20/2021 6:00 PMYesĐã ban hành832
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cửĐẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử/PublishingImages/2021-05/Nguoi_dan_xem_thong_tin_cac_ung_vien_Key_20052021172543.jpg

​Thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.

5/20/2021 6:00 PMYes8Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinTrúc LanĐẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử/PublishingImages/2021-05/Nguoi_dan_xem_thong_tin_cac_ung_vien_Key_20052021172543.jpg

​Thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.

5/20/2021 6:00 PMYesĐã ban hành833
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 13Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 13/PublishingImages/2021-05/Dvbc 13_Key_20052021144211.png

​Đơn vị bầu cử số 13: Gồm xã Tiên Long. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 3:00 PMYes42Đã ban hành33810000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 13/PublishingImages/2021-05/Dvbc 13_Key_20052021144211.png

​Đơn vị bầu cử số 13: Gồm xã Tiên Long. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 3:00 PMYesĐã ban hành830
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 11Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 11/PublishingImages/2021-05/Dvbc 11_Key_20052021134059.png

​Đơn vị bầu cử số 11: Gồm xã Phú Túc. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 2:00 PMYes24Đã ban hành33810000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 11/PublishingImages/2021-05/Dvbc 11_Key_20052021134059.png

​Đơn vị bầu cử số 11: Gồm xã Phú Túc. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 2:00 PMYesĐã ban hành828
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 12Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 12/PublishingImages/2021-05/Dvbc 12_Key_20052021140051.png

​Đơn vị bầu cử số 12: Gồm xã An Khánh. Số người ứng cử: 03; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 2:00 PMYes18Đã ban hành33810000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 12/PublishingImages/2021-05/Dvbc 12_Key_20052021140051.png

​Đơn vị bầu cử số 12: Gồm xã An Khánh. Số người ứng cử: 03; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 2:00 PMYesĐã ban hành829
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 10Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 10/PublishingImages/2021-05/Dvbcc10_Key_20052021112134.png

​Đơn vị bầu cử số 10: Gồm xã Quới Sơn. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/20/2021 12:00 PMYes20Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 10/PublishingImages/2021-05/Dvbcc10_Key_20052021112134.png

​Đơn vị bầu cử số 10: Gồm xã Quới Sơn. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/20/2021 12:00 PMYesĐã ban hành827
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 9Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 9/PublishingImages/2021-05/Dvbccc 9_Key_20052021110714.png

​Đơn vị bầu cử số 9: Gồm xã Tiên Thủy. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/20/2021 11:00 AMYes11Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 9/PublishingImages/2021-05/Dvbccc 9_Key_20052021110714.png

​Đơn vị bầu cử số 9: Gồm xã Tiên Thủy. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/20/2021 11:00 AMYesĐã ban hành826
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 8Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 8/PublishingImages/2021-05/Dvbcs 8_Key_20052021093838.png

​Đơn vị bầu cử số 8: Gồm xã Tân Thạch. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 10:00 AMYes16Đã ban hành33810000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 8/PublishingImages/2021-05/Dvbcs 8_Key_20052021093838.png

​Đơn vị bầu cử số 8: Gồm xã Tân Thạch. Số người ứng cử: 03 người; số đại biểu được bầu: 02 người.

5/20/2021 10:00 AMYesĐã ban hành825
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 5Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 5/PublishingImages/2021-05/Dvbcc5_Key_19052021190723.png

​Đơn vị bầu cử số 5: Gồm xã Phú Đức và xã Quới Thành. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 8:00 PMYes23Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 5/PublishingImages/2021-05/Dvbcc5_Key_19052021190723.png

​Đơn vị bầu cử số 5: Gồm xã Phú Đức và xã Quới Thành. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 8:00 PMYesĐã ban hành822
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 6Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 6/PublishingImages/2021-05/DVbcc 6_Key_19052021193528.png

​Đơn vị bầu cử số 6: Gồm xã Phước Thạnh và xã Hữu Định. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 8:00 PMYes17Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 6/PublishingImages/2021-05/DVbcc 6_Key_19052021193528.png

​Đơn vị bầu cử số 6: Gồm xã Phước Thạnh và xã Hữu Định. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 8:00 PMYesĐã ban hành823
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 7Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 7/PublishingImages/2021-05/Dcbcc7_Key_19052021200204.png

​Đơn vị bầu cử số 7: xã Tân Phú. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03.

5/19/2021 8:00 PMYes26Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 7/PublishingImages/2021-05/Dcbcc7_Key_19052021200204.png

​Đơn vị bầu cử số 7: xã Tân Phú. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03.

5/19/2021 8:00 PMYesĐã ban hành824
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 4Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 4/PublishingImages/2021-05/Dvbcc 4_Key_19052021183508.png

​Đơn vị bầu cử số 4: Gồm xã An Hiệp và xã Tường Đa. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 7:00 PMYes23Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 4/PublishingImages/2021-05/Dvbcc 4_Key_19052021183508.png

​Đơn vị bầu cử số 4: Gồm xã An Hiệp và xã Tường Đa. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 7:00 PMYesĐã ban hành821
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 3Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 3/PublishingImages/2021-05/Dvbbcc 3_Key_19052021182438.png

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm  xã Phú An Hòa, thị trấn Châu Thành và xã Tam Phước. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 5:00 PMYes27Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 3/PublishingImages/2021-05/Dvbbcc 3_Key_19052021182438.png

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm  xã Phú An Hòa, thị trấn Châu Thành và xã Tam Phước. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 5:00 PMYesĐã ban hành820
Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 2Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 2/PublishingImages/2021-05/Dvvbc 2_Key_19052021180324.png

​Đơn vị bầu cử số 2: Gồm xã Sơn Hòa và xã Tường Đa. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 4:00 PMYes10Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdminTiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 2/PublishingImages/2021-05/Dvvbc 2_Key_19052021180324.png

​Đơn vị bầu cử số 2: Gồm xã Sơn Hòa và xã Tường Đa. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 4:00 PMYesĐã ban hành819
 Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 1 Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 1/PublishingImages/2021-05/Dvbccs 1_Key_19052021172304.png

​Đơn vị bầu cử số 1: Gồm xã Giao Long, xã An Hóa và xã An Phước. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 12:00 PMYes25Đã ban hành551350000135000Hoạt động HDND - UBND huyệnTinAdmin Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 1/PublishingImages/2021-05/Dvbccs 1_Key_19052021172304.png

​Đơn vị bầu cử số 1: Gồm xã Giao Long, xã An Hóa và xã An Phước. Số người ứng cử: 05 người; số đại biểu được bầu: 03 người.

5/19/2021 12:00 PMYesĐã ban hành818
Ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Châu ThànhỨng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Châu Thành/PublishingImages/2021-05/Cu tri Thi tran Chau Thanh phat bieu y kien tai buoi tiep xuc_Key_17052021181506.png

Ngày  13/5/2021, tại thị trấn Châu Thành, 5 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre - đơn vị bầu cử số 9 gồm bà Lê Thị Nghĩa Nhân - Phó chủ nhiệm ủy  ban kiểm tra Tỉnh ủy ; ông Nguyễn Văn Khiêm – Phó Trưởng ban kinh tế và ngân sách  HĐND tỉnh.....

5/17/2021 7:00 PMYes17Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinCẩm NhungỨng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Châu Thành/PublishingImages/2021-05/Cu tri Thi tran Chau Thanh phat bieu y kien tai buoi tiep xuc_Key_17052021181506.png

Ngày  13/5/2021, tại thị trấn Châu Thành, 5 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre - đơn vị bầu cử số 9 gồm bà Lê Thị Nghĩa Nhân - Phó chủ nhiệm ủy  ban kiểm tra Tỉnh ủy ; ông Nguyễn Văn Khiêm – Phó Trưởng ban kinh tế và ngân sách  HĐND tỉnh.....

5/17/2021 7:00 PMYesĐã ban hành815
Truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026Truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2021, tại xã Tam Phước, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5/17/2021 7:00 PMYes10Đã ban hành10135000135000Tin hoạt độngTinTrúc LanTruyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2021, tại xã Tam Phước, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5/17/2021 7:00 PMYesĐã ban hành816
Các ứng cử viên HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tân PhúCác ứng cử viên HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tân Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/5/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Châu Thành thuộc đơn vị bầu cử số 07 và các ứng cử viên HĐND xã Tân Phú đã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Phú. 

5/17/2021 7:00 PMYes7Đã ban hành1135000135000Tin hoạt độngTinTrúc LanCác ứng cử viên HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Tân Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11/5/2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Châu Thành thuộc đơn vị bầu cử số 07 và các ứng cử viên HĐND xã Tân Phú đã tiếp xúc cử tri tại xã Tân Phú. 

5/17/2021 7:00 PMYesĐã ban hành817
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại Phú Túc Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại Phú Túc/PublishingImages/2021-05/Cac ung cu vien Dai bieu QH tiep xuc cu tri tai Phu Tuc_Key_17052021180017.png

​Ngày 10/5/2021, tại xã Phú Túc, MTTQ VN huyện Châu Thành  đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

5/17/2021 6:00 PMYes6Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinCẩm Nhung Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại Phú Túc/PublishingImages/2021-05/Cac ung cu vien Dai bieu QH tiep xuc cu tri tai Phu Tuc_Key_17052021180017.png

​Ngày 10/5/2021, tại xã Phú Túc, MTTQ VN huyện Châu Thành  đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

5/17/2021 6:00 PMYesĐã ban hành814
Danh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tiếp theo)Danh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tiếp theo)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/14/2021 7:00 PMYes64Đã ban hành1135000135000Tin hoạt độngTinDanh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tiếp theo)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/14/2021 7:00 PMYesĐã ban hành812
Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015/PublishingImages/2021-05/khen thuong tuyen quan 2021_Key_14052021175243.jpg

Ngày 6/5/2021, huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021.

5/14/2021 6:00 PMYes5Đã ban hành21405000135000Tin hoạt độngTinHoàng LoanHội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015/PublishingImages/2021-05/khen thuong tuyen quan 2021_Key_14052021175243.jpg

Ngày 6/5/2021, huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021.

5/14/2021 6:00 PMYesĐã ban hành810
Danh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026Danh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/14/2021 6:00 PMYes74Đã ban hành2270000135000Tin hoạt độngTinDanh sách và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Thành Nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/14/2021 6:00 PMYesĐã ban hành811
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KHẨN TRƯƠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔNNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KHẨN TRƯƠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN/PublishingImages/2021-04/Giải ngân vốn nước sạch_Key_19042021110345.png

Trước hậu quả nặng nề của hạn mặn mùa khô năm 2019-2020, nhu cầu vay vốn để mua sắm dụng cụ trữ nước và xây dựng các công trình chứa nước ngọt phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân tăng cao.

4/19/2021 12:00 PMYes13Đã ban hành11270000135000Tin hoạt độngTinHoàng TuấnNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KHẨN TRƯƠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN/PublishingImages/2021-04/Giải ngân vốn nước sạch_Key_19042021110345.png

Trước hậu quả nặng nề của hạn mặn mùa khô năm 2019-2020, nhu cầu vay vốn để mua sắm dụng cụ trữ nước và xây dựng các công trình chứa nước ngọt phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân tăng cao.

4/19/2021 12:00 PMYesĐã ban hành809
1 - 30Next