GÓP Ý NGƯỜI DÂN
(Nhập mã xác nhận bên trên)
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
Nguyễn Văn Thànhnvanthanhg@gmail.com
Xin chào !

Về mục "Tài liệu kỳ họp HĐND huyện Châu Thành" trong phần "THÔNG TIN CẦN BIẾT" thì thiếu nhiều tài liệu trong 1 kỳ họp, thiếu các tài liệu ở các kỳ họp 17,15,14,13,12, ...
Xin nhờ cập nhật thêm các tài liệu còn thiếu để người dân có thể tham khảo, nắm bắt các thông tin mới nhất về huyện.
Ngoài ra, ở phần tin tức thì thấy cũng ít cập nhật thông tin mới.
Nói nôm na là chỉ có thông tin thôi, còn thông tin mới để tham khảo, để hiểu, để biết mà thực hiện thì hầu như không có.

Cuối cùng, mục "đơn vị" và "lĩnh vực" ở trong phần góp ý người dân là gì và sử dụng ra sao?

Xin cảm ơn nhiều.
Câu hỏi mới12/19/2020 3:38 PM