{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 6:00 PMYes9Đã ban hành135000Thông tin chuyên ngànhTinKim ThoaCông bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 6:00 PMYesĐã ban hành800
 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/14/2021 2:00 PMYes6Đã ban hành135000Thông tin chuyên ngànhTinKim Thoa Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/14/2021 2:00 PMYesĐã ban hành799
 Thông báo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất Thông báo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​ Về việc cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Thêm, đất tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 9:00 AMYes56Đã ban hành2270000135000Tin hoạt độngTinAdmin Thông báo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​ Về việc cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chính và bà Nguyễn Thị Thêm, đất tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

11/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hành798
GIỚI THIỆU VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY ĐỊNH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNGGIỚI THIỆU VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY ĐỊNH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

​Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số  15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; văn bản số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành thông tin như sau:

10/30/2020 9:00 AMNo16Đã ban hành135000Thông tin chuyên ngànhGIỚI THIỆU VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUY ĐỊNH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

​Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số  15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; văn bản số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành thông tin như sau:

10/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhgioi-thieu-ve-sua-doi-bo-sung-trong-quy-dinh-cho-vay-nguoi-su-dung-lao-dong-de-tra-luong-ngung-viec-doi-voi-nguoi-lao-dong796
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH HÀNGNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH HÀNG/PublishingImages/2020-09/huong dan nguoi dan su dung phan mem.png
9/28/2020 2:00 PMNo28Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH HÀNG/PublishingImages/2020-09/huong dan nguoi dan su dung phan mem.png
9/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành793
TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNHTĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-09/khach hang nhan tien vay.png
9/17/2020 4:00 PMNo40Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnTĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-09/khach hang nhan tien vay.png
9/17/2020 4:00 PMNoĐã ban hành792
TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT TỪ XA HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘITĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT TỪ XA HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI/PublishingImages/2020-09/tang cuong giam sat tu xa.png
9/17/2020 3:00 PMNo40Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnTĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT TỪ XA HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI/PublishingImages/2020-09/tang cuong giam sat tu xa.png
9/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành791
KỲ HỌP THỨ 16 HĐND HUYỆN CHÂU THÀNHKỲ HỌP THỨ 16 HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-07/Lanh_dao_tang_hoa_cho_cac_dai_bieu_nghi_huu_va_chuyen_cong_tac_khac_20200729040953441452.png
7/30/2020 5:00 PMYes268Đã ban hànhHoạt động HDND - UBND huyện(None)Trúc LanKỲ HỌP THỨ 16 HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-07/Lanh_dao_tang_hoa_cho_cac_dai_bieu_nghi_huu_va_chuyen_cong_tac_khac_20200729040953441452.png
7/30/2020 5:00 PMYesĐã ban hành785
GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NHẬN KÝ QUỸ VÀ CHO VAY ĐỂ KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐCGIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NHẬN KÝ QUỸ VÀ CHO VAY ĐỂ KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2020 3:00 PMNo77Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnGIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NHẬN KÝ QUỸ VÀ CHO VAY ĐỂ KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành787
Châu Thành ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạmChâu Thành ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm/PublishingImages/2020-07/RA_QUAN_TAN_CONG_TRAN_AP_TOI_PHAM_20200717073051698690.png
7/17/2020 11:00 AMYes128Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Trúc LanChâu Thành ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm/PublishingImages/2020-07/RA_QUAN_TAN_CONG_TRAN_AP_TOI_PHAM_20200717073051698690.png
7/17/2020 11:00 AMYesĐã ban hành784
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ II NĂM 2020BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ II NĂM 2020/PublishingImages/2020-08/hop bdd quy 2.png
7/16/2020 3:00 PMNo60Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnBAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH HỌP QUÝ II NĂM 2020/PublishingImages/2020-08/hop bdd quy 2.png
7/16/2020 3:00 PMNoĐã ban hành788
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025/PublishingImages/2020-07/BCH_moi_ra_mat_20200713033813517510.png
7/13/2020 9:00 AMYes368Đã ban hànhSự kiện đặc biệt; Hoạt động Huyện Ủy(None)Hoàng LoanĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025/PublishingImages/2020-07/BCH_moi_ra_mat_20200713033813517510.png
7/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành783
Nhịp cầu kết nối yêu thươngNhịp cầu kết nối yêu thương/PublishingImages/2020-08/cap la yeu thuong1.png
7/10/2020 3:00 PMNo40Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnNhịp cầu kết nối yêu thương/PublishingImages/2020-08/cap la yeu thuong1.png
7/10/2020 3:00 PMNoĐã ban hành786
Ra mắt câu lạc bộ canh tác thông minh tại Quới SơnRa mắt câu lạc bộ canh tác thông minh tại Quới Sơn/PublishingImages/2020-07/6_Ra_mat_CLB_canh_tac_thong_minh_tai_Quoi_Son_-_Hinh_20200705022142110110.png
7/3/2020 4:00 PMYes99Đã ban hànhNông thôn mới, Đời sống văn hóa(None)Trúc LanRa mắt câu lạc bộ canh tác thông minh tại Quới Sơn/PublishingImages/2020-07/6_Ra_mat_CLB_canh_tac_thong_minh_tai_Quoi_Son_-_Hinh_20200705022142110110.png
7/3/2020 4:00 PMYesĐã ban hành782
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CHO ĐỐI TƯỢNG NGOÀI NGÀNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CHO ĐỐI TƯỢNG NGOÀI NGÀNH /PublishingImages/2020-08/tap huan.png
7/3/2020 3:00 PMNo41Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CHO ĐỐI TƯỢNG NGOÀI NGÀNH /PublishingImages/2020-08/tap huan.png
7/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành790
Chương trình phát triển văn hóa đọc gắn với Dự án  “Sáng cho tương lai” giai đoạn 2020-2025Chương trình phát triển văn hóa đọc gắn với Dự án  “Sáng cho tương lai” giai đoạn 2020-2025/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_2_20200706101216233230.png
7/2/2020 4:00 PMYes54Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Hoàng LoanChương trình phát triển văn hóa đọc gắn với Dự án  “Sáng cho tương lai” giai đoạn 2020-2025/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_2_20200706101216233230.png
7/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành781
Bà Cao Thị Chiên người không ngừng xây dựng và phát triển tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Hàm LuôngBà Cao Thị Chiên người không ngừng xây dựng và phát triển tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Hàm Luông/PublishingImages/2020-07/3_Mo_hinh_kinh_te_cua_ba_Cao_Thi_Chien_-_Tan_Phu_-_HINH_20200628023048796791.png
7/2/2020 9:00 AMYes72Đã ban hànhNông thôn mới, Đời sống văn hóa(None)Trúc LanBà Cao Thị Chiên người không ngừng xây dựng và phát triển tổ hợp tác trồng sầu riêng ấp Hàm Luông/PublishingImages/2020-07/3_Mo_hinh_kinh_te_cua_ba_Cao_Thi_Chien_-_Tan_Phu_-_HINH_20200628023048796791.png
7/2/2020 9:00 AMYesĐã ban hành777
Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn thứ 391Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn thứ 391/PublishingImages/2020-07/Ảnh bàn giao nhà.png
7/2/2020 8:00 AMNo37Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thể(None)Xuân MaiBàn giao nhà Mái ấm công đoàn thứ 391/PublishingImages/2020-07/Ảnh bàn giao nhà.png
7/2/2020 8:00 AMNoĐã ban hành776
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KIỂM TRA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNHBAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KIỂM TRA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-08/kiem tra.png
7/1/2020 3:00 PMNo17Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Hoàng TuấnBAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH KIỂM TRA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH/PublishingImages/2020-08/kiem tra.png
7/1/2020 3:00 PMNoĐã ban hành789
Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025/PublishingImages/2020-07/hoi nghi dien hinh tien tien.png
7/1/2020 9:00 AMYes57Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Xuân MaiHội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025/PublishingImages/2020-07/hoi nghi dien hinh tien tien.png
7/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành774
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 9:00 AMNo50Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Trúc LanBồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành772
Hội chữ thập đỏ tổng kết phong trào thi đua yêu nướcHội chữ thập đỏ tổng kết phong trào thi đua yêu nước/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_20200629012626966960.png
6/29/2020 10:00 AMYes53Đã ban hànhThông tin chuyên ngành(None)Cẩm NhungHội chữ thập đỏ tổng kết phong trào thi đua yêu nước/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_20200629012626966960.png
6/29/2020 10:00 AMYesĐã ban hành775
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao 08 căn nhà tình thươngCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao 08 căn nhà tình thương/PublishingImages/2020-07/Hinh_Ong_Tran_Van_Hoang_-_Pho_chu_tich_UBND_huyen_trao_nha_tai_An_Phuoc_20200703024842221220.png
6/27/2020 4:00 PMYes23Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Trúc LanCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre trao 08 căn nhà tình thương/PublishingImages/2020-07/Hinh_Ong_Tran_Van_Hoang_-_Pho_chu_tich_UBND_huyen_trao_nha_tai_An_Phuoc_20200703024842221220.png
6/27/2020 4:00 PMYesĐã ban hành779
Tổng kết công tác phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Châu ThànhTổng kết công tác phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-07/4_Tong_ket_cong_tac_phong_chong_xam_nhap_man_-_HINH_20200629115213220220.png
6/26/2020 4:00 PMYes89Đã ban hànhHoạt động HDND - UBND huyện(None)Hoàng LoanTổng kết công tác phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-07/4_Tong_ket_cong_tac_phong_chong_xam_nhap_man_-_HINH_20200629115213220220.png
6/26/2020 4:00 PMYesĐã ban hành778
Châu Thành sơ kết kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020Châu Thành sơ kết kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020/PublishingImages/2020-07/Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị.jpg
6/26/2020 9:00 AMYes185Đã ban hànhHoạt động HDND - UBND huyện(None)Trúc LanChâu Thành sơ kết kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020/PublishingImages/2020-07/Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Chủ trì hội nghị.jpg
6/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành773
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu ThànhĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_2_20200703023534799790.png
6/23/2020 4:00 PMYes16Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Hoàng LoanĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-07/HINH_ANH_2_20200703023534799790.png
6/23/2020 4:00 PMYesĐã ban hành780
Cải táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu ThànhCải táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-06/HINH_3_20200623082450643640.png
6/23/2020 2:00 PMYes62Đã ban hànhSự kiện đặc biệt(None)Trúc LanCải táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-06/HINH_3_20200623082450643640.png
6/23/2020 2:00 PMYesĐã ban hành771
Đại hội Đảng bộ Công an huyện Châu ThànhĐại hội Đảng bộ Công an huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-06/Bo_phieu_tai_Dai_hoi_20200608040121977971.jpg
6/6/2020 11:00 AMYes125Đã ban hànhCông tác xây dựng Đảng(None)Trúc LanĐại hội Đảng bộ Công an huyện Châu Thành/PublishingImages/2020-06/Bo_phieu_tai_Dai_hoi_20200608040121977971.jpg
6/6/2020 11:00 AMYesĐã ban hành770
ĐẢNG BỘ XÃ QUỚI THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025ĐẢNG BỘ XÃ QUỚI THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025/PublishingImages/2020-06/12.png
6/5/2020 11:00 AMYes143Đã ban hànhCông tác xây dựng Đảng(None)Thanh NgọcĐẢNG BỘ XÃ QUỚI THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025/PublishingImages/2020-06/12.png
6/5/2020 11:00 AMYesĐã ban hành769
Hội thi kể chuyện tấm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHội thi kể chuyện tấm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-06/HINH_ANH_Ong_Nguyen_Huu_Tho_-_Pho_truong_Ban_tuyen_giao_Tinh_uy_trao_giay_khen_cho_thi_sinh_dat_giai_20200601095637867860.png
6/1/2020 4:00 PMYes147Đã ban hànhHoạt động Huyện Ủy(None)Trúc LanHội thi kể chuyện tấm tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-06/HINH_ANH_Ong_Nguyen_Huu_Tho_-_Pho_truong_Ban_tuyen_giao_Tinh_uy_trao_giay_khen_cho_thi_sinh_dat_giai_20200601095637867860.png
6/1/2020 4:00 PMYesĐã ban hành767
1 - 30Next