Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 16/08/2019, 17:00
Chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
16/08/2019 | Trúc Lan
Chính quyền cấp xã là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức, lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi công vụ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân... sẽ góp phần phục vụ cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện.
Theo số liệu thống kê năm 2010 thì toàn huyện Châu Thành có là 490 cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định của Bộ Nội vụ là 167 người, chiếm 34,08%; chưa đạt chuẩn về chính trị là 121 người, chiếm 24,69%. Do đó việc nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ cần thiết.
CAN BO CONG CHUC CAP XA TIEP CONG DAN0000.png
Ảnh: Cán bộ xã tiếp công dân.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều giải pháp tích cực thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Các cấp ủy, chính quyền đã coi trọng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức các mặt của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở và số sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về xã, thị trấn thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh đã từng bước trẻ hóa và nâng cao trình độ về các mặt của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Chất lượng đội ngũ được nâng lên cả về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần to lớn trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Qua thống kê đến tháng 5 năm 2019, so với năm 2010 trình độ học vấn tăng 5,43%; chính trị tăng 15,30%; chuyên môn tăng 30,39%, tin học tăng 30,21%, ngoại ngữ tăng 56,56%.Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao các mặt công tác, khơi dậy được nguồn lực của nhân dân, nâng cao trình độ dân sinh, dân trí, dân chủ ở cơ sở, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số cán bộ cấp xã trong hệ thống chính trị chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chưa được thường xuyên bồi dưỡng bổ trợ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành chính, tin học và các kỹ năng cần thiết khác cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Vì vậy, ở một số xã trong huyện cũng còn cán bộ, công chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra tại địa phương. Trên thực tế, cán bộ, công chức cấp xã đang phải tiếp nhận, xử lý một khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi nhiều cán bộ, công chức ở cấp xã lại không được đào tạo cơ bản, ít được bồi dưỡng nghiệp vụ và các chính sách mới của Đảng và nhà nước để vận dụng thích hợp với từng nơi. Bên cạnh đó, một số nơi còn tình trạng cán bộ, công chức đi học để đủ tiêu chuẩn theo quy định; nhiều cán bộ, công chức dù đã đạt chuẩn nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống; một số cán bộ, công chức chưa chịu khó học tập, rèn luyện, tác phong công tác, nề nếp làm việc chuyển biến chậm, thiếu sáng tạo trong việc vận dụng đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng nhiệm vụ chính trị của địa phương, nên chưa có những giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.
Tri thức hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chính là đòi hỏi cấp thiết để công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tạo diện mạo nông thôn mới. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn là một trong 5 nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó cán bộ xã là đối tượng quan trọng góp phần thành công xây dựng nông thôn mới. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Ông Huỳnh Thanh Vũ – Trưởng phòng nội vụ huyện Châu Thành cho biết: “Trong thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm, chú trọng việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ, công chức sau đào tạo; thực hiện chuẩn hoá tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã cần có sự đổi mới, phù hợp, bám sát thực tiễn. Đồng thời, huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ quá trình học tập, rèn luyện của học viên; theo dõi, đánh giá về hiệu quả sử dụng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi được đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo phân cấp. Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã gắn với việc xây dựng quy hoạch cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh của từng giai đoạn. Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức lựa chọn chương trình, thời gian tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm”./.Lượt người xem:   225
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TopItem

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662