Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 06/03/2017, 18:00
Châu Thành chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đoàn các cấp
06/03/2017 | Trúc Lan
Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện chu đáo những nhiệm vụ trọng tâm cho Đại hội Đoàn các cấp tại địa phương.

    Thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về Đại hội Đoàn các cấp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện chu đáo những nhiệm vụ trọng tâm cho Đại hội Đoàn các cấp tại địa phương.

     Huyện Châu Thành sẽ tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cán bộ và đoàn viên, hội viên, thanh niên về tinh thần Chỉ thị 06 cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động cụ thể đối với công tác vận động đoàn thanh niên trong tình hình mới, tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 06 và lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu đoàn các cấp đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

     Ban Thường vụ Huyện Đoàn thực hiện và hướng dẫn Ban Chấp hành đoàn các xã, thị trấn chuẩn bị tốt nội dung Đại hội của cấp mình. Trong đó, cần đánh giá đúng thực trạng phong trào Đoàn và hoạt động các cấp đoàn, khẳng định những thành quả và sự đóng góp của thanh niên; nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác thanh niên.

     Ngoài ra, huyện sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức, giáo dục, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội, tăng cường công tác tập hợp thanh niên, thiếu nhi, xây dựng đoàn và tổ chức thanh niên do đoàn  làm nòng cốt vững mạnh. Về nhân sự đại hội, huyện Châu Thành sẽ đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới theo tinh thần đổi mới, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy chế cán bộ Đoàn và điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đáp ứng được tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển.

     Ngoài ra, huyện sẽ tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ, làm cho Đại hội Đoàn các cấp phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh thiếu nhi trong huyện, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Châu Thành. Lãnh đạo đoàn các cấp phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng Đại hội; đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên tạo khí thế sôi nổi về sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên.

     Được biết, thời gian tiến hành Đại hội Đoàn cấp cơ sở tại huyện Châu Thành sẽ kết thúc vào tháng 5/2017, cấp huyện kết thúc vào tháng 7/2017. Với sự chuẩn bị chu đáo từ việc triển khai nội dung, nhân sự, huyện Châu Thành sẽ tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Lượt người xem:   344
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TopItem

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662