Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/10/2016, 14:00
Phát huy truyền thống của Hội, nông dân Châu Thành tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng tại địa phương
17/10/2016 | Hoàng Loan
Nhận thức rõ vị trí chiến lược và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, ngay từ khi ra đời (03/2/1930), Đảng ta đã có chủ trương tiến hành xây dựng các tổ chức cách mạng quần chúng.

​Nhận thức rõ vị trí chiến lược và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, ngay từ khi ra đời (03/2/1930), Đảng ta đã có chủ trương tiến hành xây dựng các tổ chức cách mạng quần chúng. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (nay là Hội Nông dân Việt Nam) nhằm tập hợp giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức Hội với những tên gọi khác nhau, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi giai cấp nông dân - một lực lượng đông đảo và hùng hậu trong khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức đi theo con đường của cách mạng Việt Nam và Bác Hồ đã lựa chọn; xứng đáng là người đại diện cho lợi ích chính đáng của giai cấp nông dân, cầu nối vững chắc giữa giai cấp nông dân với Đảng, chỗ dựa tin cậy của chính quyền nhân dân ở nông thôn; góp phần to lớn vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển về mọi mặt; tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Châu Thành có những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được nâng cao về chất lượng. Trong đó nổi bật là hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh  có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của lực lượng nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, hiện có 23.232 hội viên.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thật sự đi vào cuộc sống của nông dân, là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, hộ khá giàu tăng lên theo từng năm, hộ nghèo giảm dần. Năm 2016, có 60% hộ nông dân đăng ký và cuối năm bình xét đạt 15% hộ đăng ký. Các hoạt động trương trợ giúp nhau được duy trì như Hội nông dân các xã thị trấn vận động tương trợ giúp nhau bằng cách chơi hụi không lời, cây con giống, ngày công lao động, giúp cho 92 hội viên nghèo với số tiền 112.500.000 đồng;
Các cấp Hội luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Hội Nông dân xã Thành Triệu, Tường Đa vận động mạnh thường quân xây 02 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo trị giá 55 triệu đồng.
Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh tiếp tục phát triển cả chiều sâu và bề rộng góp phần đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động phá hoại của kẻ địch, phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác vận động thanh niên thi hành luật nghĩa vụ quân sự, giao quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu.
Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nông dân được các cấp Hội chú trọng thực hiện thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; thực hiện ủy thác cho vay qua Ngân hành chính sách và xã hội; huy động khai thác các nguồn vốn đầu tư qua các chương trình, dự án triển khai tại địa bàn…
Qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, nông dân Châu Thành nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội nông dân đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tuyên truyền vận động nông dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

Lượt người xem:  355
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TopItem

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662