Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 05/07/2016, 10:00
Huyện uỷ Châu Thành tổ chức họp mặt gặp gỡ cán bộ tỉnh với Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn
05/07/2016 | Mai Ngân
Trên cơ sở Quyết định số 182-QĐ/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo dõi hỗ trợ xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở Quyết định số 182-QĐ/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ theo dõi hỗ trợ xã, phường, thị trấn. Chiều ngày 17/6/2016, tại Hội trường Huyện uỷ, Huyện uỷ Châu Thành tổ chức họp mặt gặp gỡ cán bộ tỉnh với Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, phụ trách huyện; đồng chí Trương Quốc Phong, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Lao Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm vùng công tác; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã; Đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Huyện Châu Thành có 57 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 22 đảng bộ xã, thị trấn và 35 chi, đảng bộ ngành huyện; có 287 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; có 5.372 đảng viên. Huyện uỷ đã phân chia 6 cụm vùng, mỗi cụm vùng có 01 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ làm Trưởng cụm, mỗi xã, thị trấn có 01 đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách (riêng đơn vị Tiên Thuỷ đồng chí Bí thư Đảng uỷ là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đơn vị: An Hoá, An Phước, Quới Sơn, An Khánh, Tân Phú, Tiên Long, Thị trấn, Hữu Định đồng chí Bí thư Đảng uỷ là Huyện uỷ viên). Theo quy chế chung, hàng tháng từng cụm vùng sẽ tổ chức họp cụm để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng qua của các xã, thị trấn trong cụm, định hướng những nhiệm vụ chính trong tháng sau; hỗ trợ, báo cáo Thường trực Huyện uỷ giải quyết những vấn đề khó khăn của các xã, thị trấn; đồng thời hàng tháng trưởng cụm phân công thành viên tham gia dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo tập trung củng cố, nâng chất hoạt động các tổ chức cơ sở đảng, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015 cụ thể: Tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 57, kết quả 34/57 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 59,65% bằng so với năm 2014); 07/34 đơn vị được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (tỷ lệ 20,58% so với năm 2014 giảm 2,95%); 19/57 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 33,33% so với năm 2014 tăng 5,26%); 04/57 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 3,51% so với năm 2014 tăng 6,81%); không có đơn vị yếu kém (so với năm 2014 giảm 1,75%). Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý là 326 đồng chí, kết quả đánh giá: 60/326 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 18,40% so với năm 2014 giảm 5,44%); 258/326 hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 79,14% so với năm 2014 tăng 10,54%); 05/326 hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 1,53% so với năm 2014 giảm 4,87%); 03/326 chưa hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 0,92% so với năm 2014 giảm 0,24%).

Được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt của Tỉnh uỷ, Huyện Châu Thành được Tỉnh uỷ phân công 19 đồng chí là Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể theo dõi, hỗ trợ 21 xã và 01 thị trấn trên địa bàn huyện (theo Quyết định 182) cụ thể như sau:

- Đồng chí Lê Văn Hoà, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã An Hoá;

- Đồng chí Trương Minh Nhựt, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở Công thương, theo dõi, hỗ trợ xã Tiên Thuỷ;

- Đồng chí Lê Văn Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở Giao thông Vận tải, theo dõi hỗ trợ xã Tam Phước và xã Sơn Hoà;

- Đồng chí Ngô Văn Tán, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở Y tế, theo dõi, hỗ trợ xã Phú Túc và xã Phú Đức;

- Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo dõi, hỗ trợ xã An Khánh;

- Đồng chí Nguyễn Hoà Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, theo dõi, hỗ trợ xã Phú An Hoà;

- Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, theo dõi, hỗ trợ xã An Phước;

- Đồng chí Đặng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã Hữu Định;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, theo dõi, hỗ trợ xã Tường Đa và Thành Triệu;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã Giao Long;

- Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã Tiên Long;

- Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã Tân Thạch;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hai, Phó Giám đốc sở Công thương, theo dõi, hỗ trợ xã Tân Phú;

- Đồng chí Lâm Kiến Thiết, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, theo dõi, hỗ trợ xã Quới Thành;

- Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, theo dõi, hỗ trợ thị trấn Châu Thành;

- Đồng chí Nguyễn Văn Vưng, Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, theo dõi, hỗ trợ xã Quới Sơn;

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngân, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo dõi, hỗ trợ xã Phước Thạnh;

- Đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Phó Giám đốc sở Tư pháp, theo dõi, hỗ trợ xã Giao Hoà;

- Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã An Hiệp.

Tại buổi họp mặt đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, phụ trách huyện thông tin  một số nội dung về phương châm của Tỉnh uỷ "tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình", cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ cơ sở sẽ góp sức cùng địa phương và cũng từ cơ sở trở thành lãnh đạo toàn diện, là dịp thử thách cán bộ, là động lực thúc đẩy phong trào ở cơ sở. Trước hết cán bộ phải xem trách nhiệm mình cần làm, xem cơ sở là địa bàn, xem công việc là đối tượng phục vụ, xem bức xúc của nhân dân là của mình, ý thức trách nhiệm vì dân phục vụ, phải biết ơn dân khi góp ý, phản ánh với mình, phải xin lỗi dân khi làm sai trái.

hop mat gap go can bo lanh dao tinh ho tro huyen.png 

(Đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, phụ trách huyện phát biểu)

Trong buổi họp mặt đồng chí Bí thư Huyện uỷ thể hiện sự vui mừng, phấn khởi và cám ơn các đồng chí dự họp mặt đã góp ý nhiều vấn đề tâm huyết mang tính xây dựng nội bộ cao. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ mong rằng các đồng chí được Tỉnh uỷ phân công theo dõi hỗ trợ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cố gắng góp sức cùng địa phương để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra./.

Lượt người xem:   536
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662