Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 27/10/2015, 02:30
Hội nghị sơ kết 9 tháng của Ủy ban nhân dân huyện
27/10/2015
Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2015.

             Qua báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện khá tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng: 

            Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tiếp tục phát triển, tình hình giá cả, hàng hóa trên địa bàn huyện ổn định, không có biến động lớn, lưu thông thông suốt. Các khu công nghiệp đến nay có 42 dự án thứ cấp đầu tư còn hiệu lực, trong đó, đã đi vào hoạt động 25 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến nay đạt 10.774,53 tỷ đồng, trong đó: Khu công nghiệp Giao Long, giai đoạn I tỷ lệ lấp đầy đạt 94,24%, giai đoạn II tỷ lệ lấp đầy đạt 92,6% diện tích; Khu công nghiệp An Hiệp tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích.

            Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định và có bước phát triển, giá cả hàng nông thủy sản tương đối ổn định, diện tích gieo trồng, sản lượng cây lúa đạt chỉ tiêu kế hoạch, ổn định diện tích và sản lượng vườn dừa, vườn cây ăn trái, diện tích trồng bưởi tăng khá cao so cùng kỳ. Nuôi thủy sản duy trì tăng trưởng và đạt sản lượng khá, diện tích nuôi cá trong 9 tháng đầu năm là 700ha, đạt 87,5% kế hoạch; diện tích nuôi tôm là 275ha, đạt 91,6% kế hoạch; sản lượng các loại thủy sản ước đạt là 29,286 tấn.

            Quan tâm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), tập trung kiểm tra, hướng dẫn nâng chất các tiêu chí NTM xã Hữu Định và xây dựng thực hiện đạt tiêu chí ở các xã. Đến nay, đã thực hiện nâng chuẩn 19 tiêu chí NTM xã Hữu Định; có 14 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 06 xã đạt từ 08 đến 09 tiêu chí. Trong đó, có 06 xã đạt thêm từ 01 đến 03 tiêu chí so cuối năm 2014. Giao thông nông thôn, thực hiện 50,939m đường bê tông đạt 116,1% kế hoạch, trong đó đường đạt chuẩn nông thôn mới dài 33,722m, tổng kinh phí 15,89 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 12,59 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 15 cây cầu bê tông cốt thép dài 245m với tổng kinh phí 1,08 tỷ đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng gắn với xây dựng NTM, tiếp tục tăng cường kiểm tra thẩm định các danh hiệu phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

            Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm đôn đốc chỉ đạo, tổ chức rà soát, lập hồ sơ, quản lý, giải quyết đất công, bãi bồi và tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý khai thác cát trái phép.

            Nguồn thu ngân sách được huy động kịp thời, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trong 9 tháng đầu năm là 140,762 tỷ đồng, đạt 92,85% kế hoạch; trong đó, thu cân đối ngân sách địa phương là 137,562 tỷ đồng đạt 93,32% kế hoạch và tăng 1,74% so cùng kỳ; tổng thu các loại thuế đến cuối tháng 9 đạt 97,31% kế hoạch. Đầu tư xây dựng cơ bản được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt khá, khối lượng giải ngân đến ngày 07/9/2015 là 13,5 tỷ đồng.

            Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động 4,75 tỷ đồng hỗ trợ 29.170 đối tượng chính sách hộ nghèo, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng và bàn giao 12 căn nhà tình nghĩa đạt 40% kế hoạch, 125 căn nhà tình thương đạt 125% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho 2.130 lao động đạt 71% kế hoạch. Hoàn thành công trình mở rộng, nâng cấp NTLS huyện. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, tập trung phòng chống dịch bệnh, kiểm soát thường xuyên dịch sởi, tay - chân - miệng, kiểm soát, giám sát không để ngộ độc thực phẩm xảy ra. Giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng; năm học 2015 - 2016, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp một đạt 100% kế hoạch; nâng cao chất lượng, tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hiện nay trên địa bàn huyện có 7 trường đạt chuẩn quốc gia.

            Bộ máy tổ chức nhà nước từng bước được kiện toàn và nâng cao về chuẩn chất; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính. Tổng kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh và 05 năm thực hiện chương trình CCHC. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng chất hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp tục kiểm tra, ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính.

            Công tác quân sự địa phương được tăng cường, tuyển thanh niên thi hành NVQS đạt 100% chỉ tiêu; trong đó, có 06 đảng viên đạt 3,63%. Tổng số lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,58% so dân số; huấn luyện đạt 84,84% kế hoạch, diễn tập đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn nhất là trong các dịp lễ, tết và Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện. Kịp thời giải quyết đơn thư KNTC, tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, đã giải quyết 38/45 đơn thư thụ lý đạt 84,44%; tổ chức thanh tra kinh tế - xã hội 07 cuộc, đã kết thúc 05 cuộc, tổng số tiền sai phạm thu hồi nộp ngân sách là 105,9 triệu đồng; thi hành án, giải quyết 1.140/1.335 việc có điều kiện thi hành đạt 85,39%.

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn tồn tại, hạn chế như:

            Do ảnh hưởng chung về phát triển kinh tế nên thu hút đầu tư chưa cao; một số cơ sở sản xuất kinh doanh tạm ngưng, nghỉ sản xuất; thiếu nguồn lực nên triển khai thực hiện một số chương trình mục tiêu, dự án chậm. Thời tiết nắng nóng, hạn kéo dài, giá nông sản không ổn định ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp. Tình hình rà soát, kiểm tra quản lý, sử dụng đất công, đât bãi bồi triển khai còn chậm, một số công trình chậm tiến độ do vướng khâu GPMB. Xuất khẩu lao động chưa đạt chỉ tiêu do gặp khó khăn về thị trường lao động, một số dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh cao; vận động xóa cầu cá trong nhân dân tiến triển chậm, xây dựng nhà tình nghĩ đạt thấp so cùng kỳ. Công tác phối hợp giữa các ngành, ban huyện trong một số vụ việc còn thiếu chặt chẽ, tham mưu chưa kịp thời. Tinh thần, thái độ thực thi công vụ và việc đảm bảo quy định, quy chế làm việc của một số đơn vị, một số cán bộ, công chức chưa nghiêm. Vụ việc TNGT đường bộ tăng cả 03 mặt so cùng kỳ, an ninh nông thôn,an ninh kinh tế, an ninh chính trị và các hoạt động tranh chấp đất đai trong tôn giáo còn nổi lên nhiều vụ việc phức tạp.

            Phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong quý IV/2015, ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần tập trung cho công tác thu ngân sách, tăng cường thực hiện phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, trong chi tiêu hành chính; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch và đảm bảo thủ tục hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân; phối hợp thực hiện công tác BTTH - GPMB còn tồn đọng và các công trình điện cao thế; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đất công, tổ chức cấp đổi giấy CNQSDĐ cho nhân dân, ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch tiếp tục rà soát kiểm tra, hướng dẫn quản lý đất công, đất bãi bồi, tài sản công, tài sản cho thuê, mướn chặt chẽ, tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình lụt bão, mưa lũ, chủ động các biện pháp phòng, chống kịp thời hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

            Tình hình khai giảng năm học mới theo báo cáo là thuận lợi, tuy nhiên đến nay vẫn còn học sinh bỏ. Do đó, đề nghị UBND các xã, lãnh đạo các đoàn thể hỗ trợ với nhà trường tiếp tục vận động các em ra lớp; tiếp tục thực hiện công tác giải quyết việc làm, vận động tham gia xuất khẩu lao động, đào tạo nghề phục vụ lao động tại các khu công nghiệp và thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ, chăm sóc  gia đình đối tượng có công, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân nhà tình nghĩa, tình thương đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của nhà tài trợ; tăng cường phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

            Đẩy mạnh công tác kiểm tra, nắm tình hình, để giải quyết xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc KNTC, tránh để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, tăng cường công tác hòa giải cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, thường xuyên kiểm tra theo dõi công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn, phòng chống các loại tội phạm hiệu quả, kéo giảm vụ việc, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

            Tập trung thực hiện hướng dẫn Nghị định 108 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp và xây dựng kế hoạch cụ thể lộ trình từ năm 2015 đến 2021 đảm bảo tính công khai và minh bạch; đồng thời ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các địa phương; tiếp tục hoàn thiện những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện cần rà soát vị trí, nhiệm vụ, chức năng của ngành quản lý tham mưu tốt cho UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đấu trong lãnh chỉ đạo, điều hành, có kế hoạch kiểm tra giám sát công chức trong việc tiếp nhận, xử lý công việc, tăng cường thanh tra, giám sát kỷ cương hành chính, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, công dân trong giải quyết nhiệm vụ./.

Lượt người xem:   874
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662