Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThông tin chung

 
Thông tin chung
Công tác giáo dục truyền thông bằng nhiều hình thức, cùng với sự phát triển, tiến bộ phụ nữ đã tác động rất lớn đến người dân về kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, ý thức hơn việc giữ gìn giá trị tốt đẹp của gia đình, tình hình bạo lực gia đình có hướng giảm, không xảy ra vụ bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng.  
 
Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch việc thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. 
 
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Châu Thành đã đến thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561. 
 
 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017. 
, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Châu Thành tổ chức họp mặt hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2017.  
 
 
Những tiếng ê a đánh vần, tiếng ríu rít cười đùa của những đứa trẻ... Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm các em mồ côi, cơ nhỡ tại các ngôi chùa trên địa bàn huyện Châu Thành.  
 
Chị Đỗ Thị Cẩm Phương - người phụ nữ thoát nghèo làm giàu, giải quyết việc làm cho các chị em trong xã Tân Phú, huyện Châu Thành. 
 
Châu Thành tổ chức họp mặt kỉ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017). 
 
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.  
 
Sở Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre đến huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Châu Thành thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động  trẻ em giai đoạn 2016 – 2020Châu Thành thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động  trẻ em giai đoạn 2016 – 2020
Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch việc thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

​        Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp và có chính sách hỗ trợ kịp thời để cho trẻ hòa nhập cộng đồng và có được cơ hội phát triển. Huyện Châu Thành vừa triển khai kế hoạch việc thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

          Với mục tiêu 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ và can thiệp kịp thời, huyện Châu Thành quyết tâm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, các đơn vị sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em đối với vấn đề lao động trẻ em. Đối tượng hướng đến là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, cha mẹ, người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

          Theo đó, huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng như: tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng ngừa, và giảm thiểu lao động trẻ em nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy, sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; nghiên cứu xây dựng và phát triển các chương trình, tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ là trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng của chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng, trường học, người sử dụng lao động, đặc biệt là tại các làng nghề truyền thông, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

          Đồng thời, huyện Châu Thành sẽ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; phối hợp với cấp trên tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phát hiện, giám sát, kiểm tra, đề nghị xứ lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái với quy định pháp luật.

          Bên cạnh đó, huyện tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ và kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định pháp luật; hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, cho lao động trẻ em và giới thiệu việc làm phù hợp cho từng nhóm đối tượng; trợ giúp về kiến thúc, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em tham gia lao động trái với quy định của pháp luật; hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo tham gia lao động cải thiện điều kiện học tập, làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và phát triển tâm lý của trẻ theo quy định của pháp luật.

          Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Châu Thành sẽ lồng ghép việc thực hiện nội dung của chương trình trong hoạt động của chương trình bảo vệ trẻ em huyện giai đoạn 2016 – 2020; triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, tăng cường hợp tác các đơn vi, mạnh thường quân…nhằm vận động nguồn lực trong thực hiện chương trình./.

19/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
Châu Thành thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực  trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2030Châu Thành thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực  trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2030
Công tác giáo dục truyền thông bằng nhiều hình thức, cùng với sự phát triển, tiến bộ phụ nữ đã tác động rất lớn đến người dân về kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, ý thức hơn việc giữ gìn giá trị tốt đẹp của gia đình, tình hình bạo lực gia đình có hướng giảm, không xảy ra vụ bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng.

​         Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai khá đồng bộ và có hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thông bằng nhiều hình thức, cùng với sự phát triển, tiến bộ phụ nữ đã tác động rất lớn đến người dân về kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, ý thức hơn việc giữ gìn giá trị tốt đẹp của gia đình, tình hình bạo lực gia đình có hướng giảm, không xảy ra vụ bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng.

        Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép có triển khai phổ biến nhưng chưa sâu rộng đến bộ phận người dân là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc còn hạn chế về kiến thức như: tự ti, mặc cảm, an phận, thiếu cố gắng vượt qua hoàn cảnh, chưa tham gia sinh hoạt các đoàn thể, câu lạc bộ tại địa phương để được giúp đỡ. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân cơ sở giới, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực gia đình trên cơ sở giới là một trong những yếu tố trọng tâm nhằm giúp hạn chế tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. Do đó, UBND huyện Châu Thành vừa triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2030.

          Theo đó, đối tượng mà huyện hướng đến là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong toàn huyện, đặc biệt, đối với các địa phương có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao. Huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng gây bạo lực có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương; phấn đấu năm 2020 có 100% nạn nhân trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 50% trở lên người gây bạo lực trên cơ sở được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Hàng năm, trung bình giảm từ 10 -15% hộ gia đình có bạo lực. Đến năm 2030, huyện Châu Thành hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng và không bạo lực.

          Để thực hiện đạt mục tiêu trên, huyện Châu Thành sẽ nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội; nâng cao năng lực và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Theo đó, huyện xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy về phòng ngừa và ứng phó tốt với bạo lực trên cơ sở giới như: hộ văn hóa tiêu biểu, tổ NDTQ, ấp, khu phố an toàn, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tiến bộ…

          Đồng thời, nghiên cứu mạng lưới toàn dân phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, mạng lưới CTV, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình tại ấp, khu phố; duy trì các câu lạc bộ, nhóm sở thích để tuyên truyền, tiếp nhận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình tại ấp, khu phố; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, người có nguy cơ cao do chưa có việc làm; triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, kỹ năng phòng tránh bạo lực cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

          Bên cạnh đó, huyện sẽ tranh thủ triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; tranh thủ các ngành, các cấp để cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trên cơ sở giới, hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân tại cơ sở y tế, sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, can thiệp, xử lý hoặc giải quyết phù hợp với người gây ra bạo lực; triển khai mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại acc1 ấp, khu phố an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn toàn huyện./.

19/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
Quân sự huyện Châu Thành tổ chức đợt thi đua cao điểm  “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”Quân sự huyện Châu Thành tổ chức đợt thi đua cao điểm  “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”
Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành tổ chức đợt thi đua cao điểm “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

​          Ngày 18/5/2017, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành tổ chức đợt thi đua cao điểm "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

          Theo đó, thời gian phát động thi đua từ ngày 18/5 – 27/7/2017. Nội dung phát động xoay quanh một số việc như: Lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, các lực lượng đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

          Qua đợt phát động thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang toàn huyện, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân, của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thương bình, gia đình liệt sĩ./.

22/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2017TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2017
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017.

     Được sự hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày 04/5/2017, tại xã Tân Thạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017 cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, cán bộ chuyên trách giảm nghèo, trẻ em và xã hội của 04 xã Tân Thạch, Quới Sơn, An Khánh và Thị Trấn Châu Thành.

20170504_075355.jpg

                          Hình ảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Hoàng Loan)

     Ông Nguyễn Hoàng Dân – Trưởng phòng bảo trợ xã hội – phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tập huấn các nội dung: triển khai, hướng dẫn các biểu mẫu, sổ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, các biểu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án sinh kế, Chương trình khởi nghiệp và biểu mẫu tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển Đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo năm 2016, những thuận lợi khó khăn và đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham gia tập huấn, thông qua kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo năm 2017. Triển khai các chính sách giảm nghèo và chính sách tại các xã bãi ngang, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

      Buổi tập huấn đã hướng dẫn cho các cán bộ cơ sở nắm được quy trình, phương pháp, nội dung và kỹ năng thực hiện Đề án phát triển Đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững.

     Theo kế hoạch, trong tháng 5 này, tại 02 xã Tam Phước và An Phước, huyện sẽ mở tiếp 02 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017 cho các cán bộ cơ sở các xã thị trấn còn lại./.

08/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
Thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáoThăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Châu Thành  đã đến thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561.

​          Trong hai ngày 04 và 05/5/2017, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Châu Thành  đã đến thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561.

          Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn  đã chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử nhân mùa đản sinh. Đồng thời, thông báo đến các chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện nhà trong thời gian qua. Qua đó, đoàn cũng  ghi nhận những kết quả mà các tổ chức Phật giáo, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đã đóng góp cho huyện nhà và mong muốn các cơ sở Phật giáo luôn phối hợp chặt chẽ với địa phương trong hoạt động Phật sự, bảo đảm đúng pháp luật và truyền thống Phật giáo, hướng dẫn phật tử đồng hành cùng chính quyền xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp.

          Đại diện các cơ sở Phật giáo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo huyện Châu Thành và khẳng định toàn thể giáo hội, các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn./.

10/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
Châu Thành vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heoChâu Thành vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
Huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.

        Nhằm giúp cho người chăn nuôi hiểu rõ hơn các chủ trương mới trong chăn nuôi, huyện Châu Thành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.

          Theo đó, huyện tuyên truyền người dân cách nhận dạng và truy xuất nguồn gốc thịt heo đối với tổ chức, cá nhân gồm người chăn nuôi, thương lái thu mua – vận chuyển và cơ sở giết mổ có nhu cầu đưa heo và sản phẩm của heo về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Cụ thể: đối với người chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh, cá nhân, tổ chức thu mua, huyện Châu Thành sẽ hướng dẫn các nông hộ giấy đăng ký tham gia Đề án, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc giấy chứng nhận khác tương đương, bản mô tả quy trình chăn nuôi, giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy công bố hợp lý, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp thu mua, thu gom…

          Đồng thời, huyện tuyên truyền Nghị định 02 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gồm các nội dung: đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ như: sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch, và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương; có đăng ký, kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản. Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và đươc xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng; thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương; thời điểm xảy ra thiệt hại. Đối với thiên tai: trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận. Đối với dịch bệnh: trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phả tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đển khi kết thúc ổ dịch; mức hỗ trợ ; trình tự, thủ tục hỗ trợ.

          Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nội dung trên đến tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động các chi tổ hội, hội viên, trên các phương tiện thông tin đại chúng….Huyện sẽ phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, tư vấn, giải thích cho người chăn nuôi quyền lợi khi thực hiện nội dung của Nghị định 02. UBND các xã – thị trấn thành lập bộ phận hướng dẫn và tiếp nhận đăng ký chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi đến cơ quan chức năng để đăng ký tham gia đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Người chăn nuôi, thương lái thu mua – vận chuyển và cơ sở giết mổ khi bán heo, sản phẩm của heo về thành phố Hồ Chí Minh liên hệ các ngành chức năng hướng dẫn các thủ tục đủ điều kiện theo quy trình xuất heo theo đề án.

Qua công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo nhằm nâng cao nhận thức của người dân, về mục tiêu, nội dung của đề án, vận động người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, kinh doanh, thu mua heo tham gia đề án, xem việc tham gia đề án là hoạt động cần thiết để tham gia thit nhằm nâng cao nhận thức của người dân, về mục tiêu, nội dung của đề án, vận động người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, kinh doanh, thu mua heo tham gia đề án, xem việc tham gia đề án là hoạt động cần thiết để tham gia thị trường thành phố Hồ Chí Minh và góp phần bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ chăn nuôi./.

10/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
Tháng 4 về lại vùng đất cách mạng Thành TriệuTháng 4 về lại vùng đất cách mạng Thành Triệu
Thành Triệu - một trong những xã anh hùng của huyện Châu Thành, có bước chuyển mình tích cực, với một sức sống mới, diện mạo mới, tinh thần mới trong công cuộc kiến thiết xây dựng nông thôn mới.

​     Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp về lại xã Thành Triệu - một trong những xã anh hùng của huyện Châu Thành, được cảm nhận sự thay da đổi thịt của vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

     Trước đây, Thành Triệu là vùng căn cứ cách mạng nên thường xuyên bị địch công kích và càng quét ác liệt đã làm cho đời sống của người dân gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần cách mạng, nhân dân xã Thành Triệu kiên cường quyết tâm bám đất, anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương đến ngày hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. 

     Chiến tranh đã lùi xa 42 năm, Đảng bộ, quân và dân xã Thành Triệu đã đoàn kết một lòng bắt tay vào kiến thiết xây dựng lại quê hương. Ngày nay, quê hương Thành Triệu là 1 trong 4 xã được huyện chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Là xã thuần nông, thời gian qua, Thành Triệu đã có bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, trồng xen, nuôi xen, chọn và nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo được công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người: 34/37 triệu đồng/người/năm đạt 91,89%.Từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trên cơ sở đó các kế hoạch sớm được triển khai có sự đồng thuận trong nhân dân cao; khả năng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách như thuế đất phi nông nghiệp; thuế môn bài; thuế ngoài quốc doanh hàng tháng qua báo cáo đều thu hết bộ, không có nợ động.

     Đảng bộ, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh việc huy động sức dân để xây dựng giao thông. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã Thành Triệu đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã đồng thuận hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc cùng địa phương pê tông, nhựa hóa, các tuyến đường liên tổ, liên xã…Từ đầu năm đến nay, Thành Triệu đã thực hiện xây dựng 1.500 mét đường pê tông, từ nguồn vốn vận động trong dân; đăng ký mới 5/45ha mô hình vườn xanh – sạch – đẹp. Toàn xã có  1.558/1782 hộ hộ sử dụng nước máy. Hiện Thành Triệu đang thực hiện các tiêu chí còn lại phấn đấu đạt xã nông thôn mới cuối năm 2017, hoàn chỉnh hồ sơ các tiêu chí xã đánh giá đạt đề nghị Tỉnh công nhận.

     Thời gian qua, Thành Triệu đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trao trả kết quả tại bộ phận Một cửa, giải quyết và trả kết quả 349 trường hợp đều đúng hạn. Cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhất là công chức tiếp dân. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân) tránh đi lại nhiều lần cho người dân. Tuyên truyền các thủ tục hành chính bãi bỏ, bổ sung giải quyết thuộc thẩm quyền cấp xã; tổng số thủ tục giải quyết thuộc thẩm quyền cấp xã 120 thủ tục trên 13 lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay không xảy ra trường hợp Lãnh đạo phải xin lỗi tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính của công chức.

     Chỉ tính riêng trong quý I/2017, Thành Triệu đã vận động và bàn giao 07 căn nhà tình thương với tổng giá trị 300.000.000đ; lập danh sách thẻ BHYT cho 705 nhân khẩu hộ nghèo, 797 nhân khẩu hộ cận nghèo; phát 130 phần quà trị giá 56.000.000đ cho hộ nghèo, do MTQ  ngoài tỉnh hỗ trợ…Bên cạnh đó, lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội luôn được giữ vững. Xã đã hòa giải các vụ tranh chấp trong dân đúng quy trình luật định. Quân sự tiếp tục xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu tại chỗ.

     Trong thời gian tới, xã Thành Triệu tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN năm 2017; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình XDCB năm 2017.Tập trung thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống hạn và xâm nhập mặn, dịch bệnh trong mùa khô làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất nông nghiệp.Tập trung công tác kiểm tra môi trường các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất.Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; công tác chính sách, bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, hòa giải các đơn tranh chấp đúng luật định. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

     Với những định hướng đúng đắn, hy vọng rằng, xã Thành Triệu sẽ có bước chuyển mình tích cực, với một sức sống mới, diện mạo mới, tinh thần mới trong công cuộc kiến thiết xây dựng nông thôn mới. Trong những ngày cuối tháng 4 này, người dân Thành Triệu lại sục sôi trong các phong trào thi đua, với khí thế cách mạng, sự quyết tâm, nỗ lực xây dựng cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017./.

28/04/2017 2:00 CHĐã ban hành
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sảnCảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây, tại huyện Châu Thành xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn xưng danh là người của cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Viện kiểm sát, Công an…đang thụ lý điều tra vụ án, vụ việc có liên quan đến các bị hại, yêu cầu bị hại hợp tác và nộp tiền vào tài khoản để thẩm tra xác minh, nhằm mục đích chiếm đoạt.

​          Thời gian gần đây, tại huyện Châu Thành xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn xưng danh là người của cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Viện kiểm sát, Công an…đang thụ lý điều tra vụ án, vụ việc có liên quan đến các bị hại, yêu cầu bị hại hợp tác và nộp tiền vào tài khoản để thẩm tra xác minh, nhằm mục đích chiếm đoạt.

          Điển hình như ngày 05/04 vừa qua, ông Hồ Sỹ Tính – SN 1956 -  Đăng ký thường trú ấp Thuận Điền – xã An Hiệp, nhận được điện thoại từ số 00583836199 gọi vào số điện thoại cố định tại nhà, người nam thanh niên xưng danh là Trung tá Nguyễn Hữu Bình – đang công tác tại Bộ công an và làm việc tại Hà Nội đang thụ lý vụ án buôn bán ma túy, rửa tiền với tổng trị giá tài sản lên đến 168 tỷ đồng. Tương tự thủ đoạn nêu trên, đối tượng Bình yêu cầu ông Tính chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng này chỉ định. Ông Tính lo sợ và nhanh chóng đến Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre rút số tiền gửi tiết kiệm của mình là 117 triệu đồng, định chuyển vào số tài khoản mà đối tượng Bình cung cấp 441 – 0000 – 155765, chủ tài khoản tên Tăng A Hoa, CMND 174695724 mở tại hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh – Móng Cái thì nhân viên của ngân hàng phát hiện có nghi vấn nên yêu cầu ông Tính đến cơ quan Công an trình báo.

          Vì vậy, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây án, Công an huyện Châu Thành thông báo đến người dân trên địa bàn huyện được biết, nâng cao tinh thần cảnh giác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản cá nhân. Đồng thời, nếu phát hiện xảy ra vụ việc tương tự như trên hay phát hiện đối tượng gây án, báo ngay cho Công an gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Châu Thành qua số điện thoại 0753.860278./. 

25/04/2017 2:00 CHĐã ban hành
Tập huấn quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heoTập huấn quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức buổi tập huấn quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo cho trên 100 đại biểu là đại diện các chủ trang trại, thương lái.

​     Ngày 10/04/2017, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức buổi tập huấn quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo cho trên 100 đại biểu là đại diện các chủ trang trại, thương lái thu mua heo trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bình Đại và Thành phố Bến Tre. 

     Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, hiện TP.HCM có trên 12 triệu dân, là thị trường tiêu thụ lớn về thực phẩm tươi sống, mà ngành nông nghiệp của TP.HCM chỉ đáp ứng từ 12 - 20% nhu cầu, nên trên 80% thực phẩm tươi sống được cung cấp từ các tỉnh xung quanh như: Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bến Tre…Trong đó thịt heo là một trong những thực phẩm nhập vào rất lớn. Xuất phát từ đòi hỏi của người dân về nguồn thực phẩm sạch, TP.HCM đã thực hiện đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo nhằm tạo ra thị trường lành mạnh cho thịt heo, người dân có cơ hội tự truy xuất, kiểm tra nguồn gốc của miếng thịt, biết chỗ nào bán heo sạch để tìm tới mua.

     Chương trình tập huấn chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: cách thức cột vòng cho heo, tem niêm phong từ lò mổ, kiểm tra thú y, tem truy xuất vào chợ lẻ…

     Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong tình hình thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường hiện nay, ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Người chăn nuôi cũng từ đó xây dựng được thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm thịt heo an toàn. Đề án triển khai sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành chức năng trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, giảm thiểu các thủ tục hành chính, kiểm dịch thú y, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí quản lý./.

24/04/2017 10:00 SAĐã ban hành
Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống tưới phun tự độngHiệu quả từ việc áp dụng hệ thống tưới phun tự động
Nông dân huyện Châu Thành đã mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng hệ thống tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế.

    Những năm gần đây, nhiều nông dân tại huyện Châu Thành đã mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng hệ thống tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp và đến nay, hệ thống này đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, không thể không kể đến hộ ông Trần Văn Thanh - ấp Phước Thạnh 2 - xã Thành Triệu.

     Nếu như trước đây, với phương pháp tưới nước theo kiểu truyền thống ông Trần Văn Thanh sử dụng máy bơm kết nối ống nhựa cầm tay để tưới, nên ông mất rất nhiều thời gian cho việc tưới 5.000 mét vuông trồng bưởi da xanh, nhất là thời tiết nắng nóng. Cứ thế, trung bình 1 ngày, ông tưới 1 lần, mất khoảng 4 giờ lao động, tiêu hao khoảng 6kW điện năng. Vào cuối năm 2016, sau khi được hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới phun mưa tự động với chi phí lắp đặt trọn gói 12 triệu đồng/5.000 mét vuông đất gồm: 1 mô tơ điện, 1 trục ống dẫn chính bằng nhựa lớn giữa vườn với các van đóng, mở và nhiều trục ống nhựa xương chạy dọc theo từng bờ được gắn các vòi phun mưa xoay tự động.

DAI BIEU THAM QUAN HE THONG TUOI PHUN MUA TU DONG VUON BUOI DA XANH CUA ONG TRAN VAN THANH0008.JPG

           Đoàn cán bộ huyện tham quan mô hình tưới tự động. (Ảnh: Trúc Lan)

     Với chất liệu đường ống bằng nhựa cùng trang thiết bị của hệ thống tưới phun mưa tự động này có thể sử dụng lâu dài. Hiện nay, một ngày ông Trần Văn Thanh chỉ cần bật công tắc điện cho mô tơ chạy 2 lần/ngày, khoảng 15 – 20 phút/lần, tiêu hao điện năng dưới 1KW. Theo ông Thanh cho biết, khi tưới theo kiểu truyền thống thì dòng nước phun ra rất mạnh, lượng nước cung cấp cho cây không đều, chỗ ít chỗ nhiều… gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây trồng. Còn sử dụng hệ thống tưới phun mưa tự động thì tia nước phun ra đều, tự động hóa các khâu điều khiển và dễ dàng vận hành, cây trồng được cung cấp vừa đủ nước giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, với hình thức tưới này, vừa giúp ông tiết kiệm tài nguyên nước, vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện và công lao động; đồng thời mang lại năng suất ổn định cho các loại cây trồng. Ông Thanh cho biết: "Trước đây, tôi thường tưới nước cho cây bằng mô – tơ nên tốn rất nhiều thời gian, phải đi đến nhiều chỗ để tưới tận gốc. Sau khi lắp đặt  hệ thống tưới phun này , miếng vườn của tôi mát và ướt đều, thấm từ từ chứ không ồ ạt. Bán kính hệ thống này khoảng 4 mét vuông/béc phun. Hiện tổng cộng vườn tôi có 187 béc."

     Được biết, hệ thống tưới phun mưa tự động được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành chọn 2 xã Thành Triệu và Phú Đức làm điểm triển khai. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành hỗ trợ 50% từ vốn khuyến nông huyện. Với hệ thống tưới phun mưa tự động, điểm ưu việt cho các nông hộ là sử dụng tưới bất cứ lúc nào khi có nhu cầu. Đồng thời, khắc phục những trường hợp khu vực điện yếu trong giờ cao điểm.

     "Hiện, bà con nông dân áp dụng mô hình tưới phun rất nhiều, bởi hiệu quả kinh tế mang lại. Mô hình này, đã góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động ở nông thôn hiện nay. Đồng thời, từng bước đưa tự động hóa, cơ giới hóa vào sản xuất. Từ đó, giúp đảng viên tiết kiệm chi phí lao động sản xuất, hạ giá thành sản xuất, nâng tính cạnh tranh hàng nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế. Hướng tới, chúng tôi tiếp tục khuyến cáo bà con áp dụng đa dạng hóa mô hình tưới phun phù hợp với từng loại cây trồng trên chân đất khác để làm sao đảm bảo, phù hợp, với điều kiện biến đổi khí hậu và hạn hán, xâm nhập mặn thời gian tới" - Ông Nguyễn Hữu Thiết – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành đã nói.

     Từ hiệu quả của hệ thống tưới phun tự động, đến nay, 5.000 mét vuông đất trồng bưởi da xanh (trong đó khoảng 3.000 mét vuông đất đang cho trái) của ông Trần Văn Thanh không không ngừng phát triển tốt. Trung bình 1 đợt, ông cho thu hoạch khoảng 2 tấn bưởi da xanh, với giá bán trung bình khoảng 30.000 đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm ông mang lại lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng.  Đây là khoản lợi nhuận cao và tương đối ổn định đối với hộ nông dân làm kinh tế vườn như gia đình ông.

     Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trái ngon và sạch, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ít sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, vì thế, ông Trần Văn Thanh đã xây dựng vườn bưởi đạt tiêu chuẩn Vietgap, chủ yếu ông sử dụng việc nuôi kiến vàng để phòng trừ sâu bệnh và sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây. Trung bình 01 năm, ông bón 02 lần, với tổng chi phí tiền phân khoảng 15 triệu đồng. Ông Trần Văn Thanh chia sẻ: "Tôi mơ ước sau này, ngoài áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc vườn bưởi, tôi sẽ đầu tư hệ thống phun thuốc trên cây hoặc bón lá trên cây để cây phát triến tốt, giảm sâu bệnh, tăng năng suất vườn bưởi. Tôi mong làm được điều đó để giảm chi phí công sức của mình." 

     Với ưu điểm, tiết kiệm tối đa năng lượng điện, giảm công lao động, thời gian tưới, hệ thống tưới phun mưa tự động đã góp phần giúp các nông hộ đem công nghệ hiện đại vào qui trình sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống và tri thức của người dân, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

24/04/2017 10:00 SAĐã ban hành
Câu chuyện người phụ nữ thoát nghèo làm giàuCâu chuyện người phụ nữ thoát nghèo làm giàu
Chị Đỗ Thị Cẩm Phương - người phụ nữ thoát nghèo làm giàu, giải quyết việc làm cho các chị em trong xã Tân Phú, huyện Châu Thành.

    Câu chuyện người phụ nữ thoát nghèo làm giàu, giải quyết việc làm cho các chị em trong xã Tân Phú, huyện Châu Thành không ai khác đó là chị Đỗ Thị Cẩm Phương, sinh 1986.

KT hang.jpg

Chị Phương kiểm tra hàng trước khi giao. (Ảnh: Hoàng Loan) 

     Đây là căn nhà khang trang được chị mở rộng, nâng cấp cách nay 01 năm từ nền móng của căn nhà thuộc diện 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ năm 2011. Chị còn nhớ như in cái cảnh nghèo khó của hai vợ chồng. Quê chị ở huyện Chợ Lách, theo chồng về xã Tân Phú, gia cảnh bên chồng thuộc diện hộ nghèo, chồng làm mướn, vợ đi bán bánh, sau đó chị đi làm công nhân may áo Tràng của 1 cở sở ở Chợ Lách. Câu chuyện làm giàu cũng bắt đầu từ đây. Năm 2011, sau thời gian cứng tay nghề, chị lãnh hàng về nhà làm. Chị rủ thêm 04 người gồm chị em trong gia đình và hàng xóm cùng đến phụ việc. Từ tiền dành dụm 11 triệu đồng chị mua 04 máy may công nghiệp gồm 3 máy may và 01 máy vắt sổ. May được 1 năm, chị được Dự án Phát triển kinh doanh với Người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre, gọi tắt là DBRP Bến Tre, do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) hỗ trợ 69 triệu đồng mở rộng cơ sở may áo Tràng:

     Chị Đỗ Thị Cẩm Phương tâm sự " Có được cơ sở như ngày hôm nay, là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ trong xã, ấp; sự hỗ trợ của dự án IFAD đã hỗ trợ cho em 10 máy may và mở lớp dạy nghề may cho các chị em trong ấp, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo. Dự án đã tìm được nguồn hàng ổn định ở Thành phố Hồ Chí Minh".

     Hiện chị Phương có máy gồm 05 máy đặt tại điểm chính ở nhà chị và 13 máy cho các chị trong xóm mượn về nhà may gia công, ngoài ra, có nhiều chị tự mua máy về may. Mỗi tháng, cơ sở của chị may gia công được 10 ngàn bộ áo Tràng, một bộ chị lời được từ 1 ngàn - 2 ngàn đồng/bộ, tùy loại và kích cỡ giao cho công ty Hoàng Trang ở Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Phương cho biết, để gia công một bộ áo Tràng phải trải qua nhiều công đoạn vì thế sau khi nhận hàng mẫu của công ty về, một tay chị Phương phải vẽ và cắt giao cho các chị em nhận hàng về may theo từng công đoạn và hoàn chỉnh bộ quần áo, chị Phương lại cẩn thận kiểm hàng. Mẫu mã áo Tràng đa dạng như áo La Hán, áo Vạt Khách, áo cài phải năm nút… Hiện cơ sở chị đang giải quyết việc làm cho trên 40 lao động nữ tại địa phương với mức thu nhập hàng tháng thấp nhất 3 triệu đồng, cao nhất 5 triệu đồng/người, tùy tay nghề. Mô hình may gia công của chị đang được nhiều chị em ở nông thôn lựa chọn vì có thể nhận hàng về gia công tại nhà vào những lúc rãnh rỗi, kiếm thêm thu nhập.

     Chị Phương cho biết công ty Hoàng Trang đang có nhiều hàng vì thế trong thời gian tới chị sẽ đầu tư mua thêm nhiều máy may và đào tạo thêm cho nhiều chị em nữa để nhận được nhiều đơn hàng.

     Từ một hộ nghèo, qua gần 6 năm cần cù lao động, nay chị đã thật sự giàu có, không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn./.

06/03/2017 8:00 SAĐã ban hành
Châu Thành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hộiChâu Thành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội
Huyện ủy Châu Thành đã quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội như: dự án khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, với số vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng...

​     Trong 15 năm qua, Huyện ủy Châu Thành đã quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội như: dự án khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, với số vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đã đẩy mạnh sản xuất, tạo kim ngạch xuất khẩu và giải quyết hơn 28 ngàn công nhân lao động có việc làm ổn định, dự án nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai với kinh phí trên 300 tỷ đồng thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho huyện và tập trung xây dựng 178,59km đường nhựa, trên 524 km đường pê tông, dặm vá nâng cấp trên 346 km đường giao thông và xây mới 412 cầu pê tông cốt thép, trị giá trên 528 tỷ đồng.

     Với những công trình trên, đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đến cuối năm 2016 còn 6,15%; 02 xã được công nhận xã nông thôn mới; 22/22 xã – thị trấn đạt chuẩn văn hóa./.

06/03/2017 6:00 CHĐã ban hành
Châu Thành  họp mặt hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2017Châu Thành  họp mặt hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2017
, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Châu Thành tổ chức họp mặt hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2017.

    Từ ngày 28/02 đến ngày 03/3/2017, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Châu Thành tổ chức họp mặt hộ nghèo tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2017.

     Nội dung cuộc họp mặt xoay quanh các vấn đề như: Tổ chức họp mặt hộ nghèo, cận nghèo là những hộ có nguồn lao động, có khả năng thoát nghèo đăng ký tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững (Đề án sinh kế) và những hộ tham gia kế hoạch khởi nghiệp thoát nghèo. Theo đó, Trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, Ngân hàng chính sách xã hội thông tin các nguồn vốn vay hỗ trợ cho hộ nghèo.Tổ chức tham vấn trực tiếp hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký tham gia đề án sinh kế và khởi nghiệp thoát nghèo năm 2017.

     Qua đây, nhằm đưa công tác giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành đạt kết quả theo Nghị quyết của Huyện ủy. Được biết, năm 2017, toàn huyện Châu Thành phấn đấu thực hiện công tác giảm nghèo đến cuối năm giảm từ 1% đến 1,5%. Đồng thời, tạo điều kiện và tập trung mọi nguồn lực của xã hội cho công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo; giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các chính sách dành cho người nghèo như: dạy nghề, việc làm và xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo và thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, kế hoạch khởi nghiệp thoát nghèo. Qua tổ chức họp mặt, tạo nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có kế hoạch tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững./.

06/03/2017 6:00 CHĐã ban hành
Châu Thành thực hiện Đề án phát triển công nghiệp tỉnh  giai đoạn 2016 – 2020 và hướng tới năm 2030Châu Thành thực hiện Đề án phát triển công nghiệp tỉnh  giai đoạn 2016 – 2020 và hướng tới năm 2030
Châu Thành được tỉnh chọn là huyện điểm trong xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trọng điểm.

    Châu Thành được tỉnh chọn là huyện điểm trong xây dựng và phát triển các khu công nghiệp trọng điểm đã tạo điều kiện thuận tiện cho các nhà đầu tư tham gia kinh doanh sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp, làm mũi đột phá cho nền kinh tế, nhất là trên lĩnh vực mà huyện có thế mạnh về nguồn nhân lực, về nguyên liệu.

     Toàn huyện có khoảng 160 công ty, doanh nghiệp và gần 7 ngàn hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định. Thời gian qua, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp cùng các ngành tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là ở 2 khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, từ đó hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá. Huyện có 45 dự án thứ cấp đầu tư còn hiệu lực, 30 dự án đã đi vào hoạt động và hoạt động thử, đang xây dựng 07 dự án và 08 dự án đang trong quá trình làm các thủ tục xây dựng do mới cấp giấy chứng nhận đầu tư.

CONG NHAN MAY.JPG

Công nhân Công ty may trong giờ làm việc. (Ảnh: Trúc Lan)

     Từ những giải pháp trên, đã góp phần làm cho kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 51,12 triệu đồng/người/năm. Huyện tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm của huyện. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản.

Năm 2017, huyện Châu Thành phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người đạt 60,83 triệu đồng cùng với mục tiêu: cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và hướng tới năm 2030, huyện Châu Thành đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực thực hiện. Theo đó, huyện sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Châu Thành đúng hướng; tập trung đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp. Trên cơ sở các khu công nghiệp đã định hình tổ chức xúc tiến để kêu gọi đầu tư trong mối liên kết với các khu công nghiệp của tỉnh và của các tỉnh trong khu vực.

      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp tỉnh huyện Châu Thành cần:

     - Tập trung đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như chế biến hàng nông sản, thủy sản, may mặc, giày da, lắp ráp điện tử, cơ khí...với chất lượng cao, hướng về xuất khẩu, để phục vụ các ngành khác và phục vụ dân sinh, đặc biệt là các ngành thủ công truyền thống về đan lát và mỹ nghệ.

     - Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, với mọi thành phần kinh tế, đổi mới công tác khuyến công, xúc tiến thương mại theo hướng phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

     - Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển đồng bộ nông nghiệp, thủy sản để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, tăng cường đầu tư hạ tầng cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất công nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước mặn xâm nhập.

      Hy vọng rằng, cùng với việc phát huy tối đa những tiềm năng và ưu thế sẵn có, những cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tham gia phát triển công nghiệp trên địa bàn, huyện Châu Thành sẽ có bước phát triển nhanh và mạnh về ngành công nghiệp trong tương lai không xa./.

06/03/2017 5:00 CHĐã ban hành
Về lại mái nhà chung của các em mồ côi, cơ nhỡVề lại mái nhà chung của các em mồ côi, cơ nhỡ
Những tiếng ê a đánh vần, tiếng ríu rít cười đùa của những đứa trẻ... Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm các em mồ côi, cơ nhỡ tại các ngôi chùa trên địa bàn huyện Châu Thành.

    Mang dáng dấp cổ kính với cây cao bóng mát phủ sân, những tâm hồn non trẻ đã, đang và sẽ được sưởi ấm. Trái ngược với sự yên tĩnh nơi cửa Phật là những tiếng ê a đánh vần, tiếng ríu rít cười đùa của những đứa trẻ... Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm các em mồ côi, cơ nhỡ tại các ngôi chùa trên địa bàn huyện Châu Thành.

     Nhìn những ánh mắt hồn nhiên, biết nói của các em, chúng tôi cảm nhận được rằng, hình ảnh về những người cha, người mẹ đối với các em bây giờ chỉ còn trong tiềm thức. Nếu được gắn kết lại, cuộc đời của các em như một tập truyện dài nhiều tình tiết thương tâm. Chúng tôi đến chùa Bửu Hưng – xã Tường Đa – huyện Châu Thành do thầy Thích Minh Phước trụ trì – nơi nhận nuôi dưỡng 11 em có những số phận bi thương khác nhau. Đa số các em ở đây, đều bị bỏ rơi từ khi 3 – 4 ngày tuổi. 

THAY THICH MINH PHUOC CUNG CAC EM TAI CHUA BUU HUNG.JPG

Thầy Thích Minh Phước cùng các em ở chùa Bửu Hưng. (Ảnh: Trúc Lan)

     Đã hơn 08 năm trôi qua, Thầy Thích Minh Phước đã cùng các phật tử giang rộng vòng tay yêu thương đón nhận nhiều mảnh đời bất hạnh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các em ở đây đều đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học hành, đứa lớn nhất 07 tuổi và nhỏ nhất là chỉ được 18 tháng tuổi. Xúc động lắm mà cũng xa xót lắm, khi bỗng nhiên nhiều nhà sư phải học cách chăm sóc trẻ thơ. Tâm sự với chúng tôi, thầy Thích Minh Phước cho biết: "Ở đây, thầy ấn tượng nhất là em Hiếu Nghĩa. Khi đó, thầy gặp em ở Sài Gòn tại nhà chờ xe buýt. Người mẹ bồng em và gửi cho thầy. Thầy nhận về nuôi mà dường như lúc ấy bé sinh non, sức khỏe rất yếu. Thầy đã dẫn em đi điều trị nhiều nơi khoảng 4 tháng, em khỏi bệnh và nay thì em được 7 tuổi và phát triển khỏe mạnh."

     Thật vậy, cuộc đời của Thầy dường như gắn chặt với cuộc đời của các em, bởi Thầy thường dành những thời gian rảnh hiếm hoi để dạy cho các em cách ứng xử, đối nhân xử thế cho những đứa con của mình, nhằm giúp các em vơi đi mặc cảm và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

     Rời mái nhà chung của các bé mồ côi, tại chùa Bửu Hưng, chúng tôi có dịp trở lại chùa Phật Minh – xã Giao Hòa – huyện Châu Thành do sư cô Thích Nữ Ngộ Mai trụ trì. Ngôi chùa này, chính là nơi nương tựa của những trẻ em cơ nhỡ và cũng chính là nơi yêu thương, nâng đỡ, chở che những mảnh đời không chốn tựa nương. Bình yên nhưng không cô quạnh, chùa đã trở thành ngôi nhà chan hòa, ấm áp và ngập tràn tình yêu thương.

     Từ việc nuôi  04 trẻ mồ côi cách nay 25 năm, đến nay, ngôi chùa này có 69 trẻ em được cưu mang. Hiện tại, em lớn nhất 26 tuổi, em nhỏ nhất 04 tháng tuổi, đa số các em đều đang đi học, có em là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Mặc dù kinh phí của nhà chùa hạn hẹp và việc chăm sóc các em còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng tình yêu thương của sư cô Thích Nữ Ngộ Mai - trụ trì nhà chùa, cùng các phật tử, sự tận tình giúp đỡ về vật chất của các tổ chức và các nhà hảo tâm đã giúp nhà chùa chăm lo cho các em, với niềm kỳ vọng sau này các em nên người và trở thành người có ích.

      Những mái nhà chung này thật sự là một mái ấm sẻ chia và đầy ắp tình cảm yêu thương. Tuy cuộc sống ở chùa bình an, thanh thản là vậy nhưng khi nói về ước mơ của mình, đa số em đều có cùng một mơ ước thầm kín nhưng cháy bổng và luôn dâng tràn trong lòng, đó là mong muốn được sống trong một mái ấm gia đình cùng với ba, mẹ và các anh chị em như bất kỳ các gia đình bình thường khác. Mơ ước ấy tuy đơn sơ, giản dị đối với mọi người nhưng với các em thì có lẽ vẫn chỉ là mơ ước? Em Tôn Thất Tân – chùa Phật Minh – xã Giao Hòa không giấu được niềm xúc động: "Quê con ở ngoài Huế, lâu rồi con chưa có dịp về thăm gia đình. Ba con thì bệnh không lao động được, mẹ con bệnh gai cột sống, hoàn cảnh rất khó khăn, mưu sinh hàng ngày bằng cách ai kêu gì làm nấy. Mặc dù ở đây con được sư cô chăm sóc rất chu đáo, không để cho chúng con phải thiệt thòi về điều gì cả. Nhưng con cũng mong được về thăm quê trong một ngày gần nhất có thể". Cùng tâm trạng với em Tân, em  Hoàng Thị Phượng cho biết: "Con được sư cô nhận nuôi từ 08 năm trước. Hoàn cảnh con rất khó khăn, con đã mất 01 năm không đi học. Khi sư cô đi từ thiện ở Đak lak – quê con – thấy hoàn cảnh con, sư cô đã nhận nuôi và lo cho con được tiếp tục đi học. Con rất biết ơn sư cô và hứa sẽ chăm lo học tập thật tốt."

     Đến với những ngôi chùa này không đơn thuần chỉ có tiếng kinh kệ, chuông mỏ mà còn rộn ràng tiếng cười nói, nô đùa của trẻ thơ và chan hòa tình cảm của những tấm lòng nhân ái. Nơi đây dường như đã trở thành mái ấm tình thương dành cho những người bất hạnh, nơi hội tụ những số phận cơ nhỡ thiếu thốn tình cảm nhưng tràn ngập tình thương "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Thầy Thích Minh Phước – Trụ trì chùa Bửu Hưng – xã Tường Đa chia sẽ thêm: " Thầy muốn những đứa trẻ này được sống và học tập như các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, thầy sẽ phấn đấu không để cho các em thiếu thốn với mục đích là dạy dỗ các em nên người, cho ăn học đến nơi đến chốn và cố gắng không để sau này các em trở thành gánh nặng cho xã hội". Còn sư cô Thích Nữ Ngộ Mai – Trụ trì chùa Phật Minh – xã Giao Hòa tâm sự: "Đa số các em đều có hoàn cảnh đáng thương, vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chăm lo cho các em được đầy đủ, hạnh phúc, giúp các em phần nào vơi đi những bất hạnh trong cuộc sống."

     Chùa Bửu Hưng và chùa Phật Minh là một trong các cơ sở mái ấm ngoài công lập tại huyện Châu Thành. Nơi đây, không chỉ nhận trẻ mồ côi, mà còn nhận nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương khác đến. "Trong thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ phối hợp cùng các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ 2 cơ sở này về mặt thủ tục cũng như đảm bảo theo đúng những quy định của pháp luật như: tập huấn cho cán bộ chuyên môn, quản lý của các cơ sơ này nhằm làm sao cho Ban giám đốc, người nuôi dạy trẻ ở đây đều có chuyên môn, kinh nghiệm chăm lo các em. Đồng thời, chúng tôi kiến nghị 02 cơ sở này cần đầu tư thêm về cơ sở vật chất để đảm bảo cho các em được vui chơi, sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe chu đáo" -  Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Ông Trần Văn Hoàng đã nói.

     Với những tấm lòng nhân ái của tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm xa gần như chiếc phao dành cho những số phận đáng thương đang trôi giữa dòng đời. Qua phóng sự này, chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người: Hãy hướng về những mãnh đời bất hạnh như lời của Bác từng dạy – Phải yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình./.

06/03/2017 4:00 CHĐã ban hành
"Dừa biết nói" và cách làm của anh Huỳnh Thanh Tâm"Dừa biết nói" và cách làm của anh Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm - người thanh niên sáng tạo nên “trái dừa biết nói” với những lời chúc phúc rất độc đáo đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.

    Bến Tre có diện tích dừa lớn nhất nước với trên 68.000 ha, sản lượng trên 562 triệu trái, chiếm 40% tổng sản lượng dừa cả nước. Riêng tại huyện Châu Thành, có trên 7 ngàn ha vườn dừa và được trồng phân bổ khắp trên 22 xã, thị trấn. Từ lâu, cây dừa đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, trong đó, không thể không kể đến người thanh niên sáng tạo nên "trái dừa biết nói" với những lời chúc phúc rất độc đáo đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Đó chính là anh Huỳnh Thanh Tâm -  ấp Phú Nhơn - Thị trấn Châu Thành đã tạo hình thành công trên trái dừa xiêm.

AnhHuynh Thanh Tam (giua) gioi thieu san pham den khach hang0007.JPG

Anh Huỳnh Thanh Tâm (giữa) giới thiệu sản phẩm dừa. (Ảnh: Trúc Lan)

     Để có được những trái dừa in chữ nghệ thuật độc đáo này, anh Huỳnh Thanh Tâm không biết đã trải qua bao nhiều lần thất bại vì tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 40%. Điều này có nghĩa là trong một buồng dừa, anh chỉ có thể chọn từ 3 – 4 trái dừa đẹp để ráp khuôn. Riêng đối với dừa hồ lô thì tỷ lệ này còn thấp hơn. Không nản chí, tiếp tục rút kinh nghiệm từ chính những trái không đạt theo yêu cầu. Đến năm 2015, những trái dừa đầu tiên xuất hiện trên thị trường với chữ "Tài Lộc" và được khách hàng đón nhận. Những trái dừa được anh Huỳnh Thanh Tâm chọn để tạo hình là những trái có da láng đẹp, không vết sẹo và phải tính toán chính xác sao cho dừa từ trái non đến thành hình chỉ đạt khoảng nửa ký mỗi trái thì mới được thị trường chấp nhận.

     Trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Thanh Tâm cho biết: Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, Tâm đã rất tâm đắc việc người Nhật tạo được trái dưa tròn thành dưa vuông. Lúc đầu, Tâm thử nghiệm bằng lon sữa bò, lồng chữ bằng dây đồng úp vào trái dừa non, một tháng sau, trái dừa lớn phình ra, trên da trái có chữ nhưng chữ không nổi, nét bị cong. Qua nhiều lần điều chỉnh khuôn in, đến nay, tôi đã thực hiện thành công việc in chữ nghệ thuật trên trái dừa."

     Những vòng thép do anh Huỳnh Thanh Tâm tự nghiên cứu, mày mò để tạo hình cho trái dừa khi trái khoảng 2 tháng – 4,5 tháng tuổi. Anh Tâm cho biết, so với trái bưởi, dưa hấu thì việc in chữ nghệ thuật cho trái dừa cũng lắm nỗi khó khăn do trái dừa có xơ, vỏ cứng. Ngoài ra, đặc điểm trái dừa không tròn đều mà có đến 3 cạnh, vỏ lại trơn, láng nên muốn đặt khuôn ép đúng vị trí rất phức tạp, người phải thật am hiểu về sự phát triển của loại cây này mới làm được. Vì vậy, vòng thép được anh thiết kế có tính chịu lực cao nhằm chịu nổi độ bung của trái dừa trong quá trình phát triển, vòng tròn cũng có tăng đơ để siết giảm và mở ra khi cần.

     Với cách làm như trên, tính đến thời điểm này, anh Huỳnh Thanh Tâm đã nghiên cứu cho ra 03 sản phẩm tạo hình từ dừa gồm: dừa hồ lô, dừa đòn bánh tét, dừa in chữ nghệ thuật gồm các chữ như: Vạn sự như ý, phước, tài lộc, thọ, tên riêng…Những nét chữ in chìm này khá sắc nét và màu sắc trái dừa không bị biến màu sau thời gian ép khuôn. Giá mỗi trái dừa in chữ như vậy được anh Tâm bán ra với mức giá 600.000 đồng/trái và trở thành niềm mơ ước của không ít nhà vườn địa phương.

     Từ những trái dừa xiêm bình thường, giờ đây qua sự sáng tạo, bàn tay khéo léo và óc tỷ mỷ của anh Huỳnh Thanh Tâm đã tạo ra những món quà ý nghĩa với dừa tạo hình, in chữ chìm nghệ thuật độc đáo, trở thành những "món quà biết nói" thay những thông điệp ý nghĩa của người trao và người nhận, được khách hàng trong và ngoài nước săn lùng. Anh Trần Châu Sa – xã Châu Hòa – huyện Giồng Trôm cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn dừa của anh Tâm, tôi rất ngạc nhiên vì vẻ đẹp của trái dừa in chữ. Qua đó, trái dừa Bến Tre được nâng cao giá trị hơn". Còn ông Thanh Lý Hữu Hùng – Quận Tân Phú - thành phố HCM chia sẻ: "Năm ngoái, tôi có bán một số dừa Tài – Lộc của anh Tâm, năm nay tôi thấy lượng khách đặt hàng nhiều. Tôi đã đặt 500 cặp dừa nhưng anh Tâm không đủ lượng hàng cung cấp nên chỉ ưu ái cho tôi được 200 cặp. Đây là sản phẩm tôi thấy có ý nghĩa. Hy vọng anh Tâm sẽ tiếp tục ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm hơn cung cấp cho bà con".

     Không chỉ làm giàu cho riêng mình, thời gian qua, nhằm chia sẻ kỹ thuật cho nông dân cùng làm giàu. Anh Huỳnh Thanh Tâm đã hợp tác với nhà vườn trong và ngoài tỉnh như: Bình Định, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…cùng sản xuất dừa in chữ chìm nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh cũng hợp tác và hướng dẫn kỹ thuật cho thanh niên nông thôn để có nguồn lao động đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. Anh Đỗ Hữu Triệu - ấp Phú Thạnh – xã Phú Túc phấn khởi nói: " Sau khi được anh Tâm hướng dẫn kỹ thuật tạo hình trên trái dừa, tôi đã áp dụng lên vườn nhà mình và mang lại hiệu quả. Với những kỹ thuật mà anh Tâm hướng dẫn, tôi hoàn toàn làm được. Nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật và chọn nguyên liệu phù hợp thì tỷ lệ thành công sẽ cao. Trong quá trình hướng dẫn, tôi thấy anh rất nhiệt tình, không chỉ về phương pháp ép khuôn mà còn về kỹ thuật chăm sóc vườn dừa. Ngoài việc bán sản phẩm ra thị trường, anh Tâm còn sẵn sàng bao tiêu sản phẩm cho tôi."

     Đầu năm 2016, dừa in chữ chìm nghệ thuật của anh Huỳnh Thanh Tâm được Cục Khoa học công nghệ Bến Tre đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Đồng thời, anh Tâm tham gia chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp" do Tỉnh đoàn Bến Tre phát động với dự án "Dừa phú quý Bến Tre". Anh được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm vốn với lãi suất bằng không, từ "Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp - lập nghiệp thanh niên". Với dự án này, anh có nguồn vốn để chuẩn bị nguyên liệu cho ra 2.000 trái trong nước trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Anh Huỳnh Thanh Tâm cho biết: "Năm 2017, tôi dự định sản xuất khoảng 50 ngàn trái dừa in chữ phục vụ trong nước. Năm 2016, tôi chỉ sản xuất 20 ngàn trái không đủ cung cấp khách hàng. Vừa qua, tôi đã hủy đơn hàng xuất khẩu với lý do là chưa có nông hộ để hợp tác sản xuất. Vì vậy, nếu các bạn nào có nhu cầu hợp tác thì liên hệ với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn tận tình và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm."

     Trên thị trường hiện nay, trái cây tạo hình không phải là sản phẩm mới nhưng ý tưởng sáng tạo làm nên sự khác biệt trên trái dừa xiêm Bến Tre là một việc làm ý nghĩa, trở thành niềm tự hào của người dân Đồng Khởi. Bởi sản phẩm dừa tạo hình và dừa in chữ chìm nghệ thuật của anh Huỳnh Thanh Tâm không chỉ mang đến những lời chúc một năm mới đầy sung túc, phát tài, một năm chuyển biến với nhiều may mắn, thuận lợi, đột phá vượt bậc mà còn là cách biểu thị sự tinh tế, cách chọn quà khéo léo của người tặng. "Một ngày sung túc, cả năm an nhàn". Hy vọng, trong tương lai, Dừa Phú Quý Bến Tre sẽ là biểu tượng của sự phú quý, giàu sang, an lành, may mắn,  một niềm tin cho một năm phát tài, hạnh phúc./.

06/03/2017 4:00 CHĐã ban hành
Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuậtTriển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật
Sở Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre đến huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017.

​     Ngày 24/02, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre đến huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017.

     Hội thi vận động tất cả cán bộ, công nhân viên lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Tất cả sáng kiến và giải pháp về kỹ thuật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu hóa năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo cùng các lĩnh vực khác.

Quang cảnh buổi họp Triển khai Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật.JPGQuang cảnh buổi họp Triển khai Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật.JPGQuang cảnh buổi họp.JPG

        (Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga - PCT UBND huyện phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Đông)

     Các giải pháp đòi hỏi có tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; giải pháp dự thi không có nội dung trùng với giải pháp đã được công bố trên bất kỳ nguồn thông tin hoặc đã áp dụng rộng rãi ở Việt Nam trước ngày Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi.

     Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre hoặc các ngành của huyện có liên quan như: Hội nông dân, Trung tâm y tế, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Giáo dục- Đào tạo sẽ phát mẫu phiếu và hướng dẫn thí sinh điền thông tin, trình bài nội dung giải pháp và tiếp nhận bài dự thi.

     Những sáng kiến và giải pháp kỹ thuật có giá trị cao sẽ được chọn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017.

     Thời gian hết hạn nhận bài dự thi là đến hết ngày 30/5/2017. Với 52 giải thưởng cùng 05 giải phong trào, tổng trị giá là 243 triệu đồng./.

27/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao độngHưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

    Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. Với chủ đề "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp". Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức trong suốt tháng 5/2017, trên phạm vi toàn tỉnh.

     Để đạt được mục đích thiết thực, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cảnh lao động xây dựng lộ ở xã Hữu Định.JPG

(Hình ảnh công nhân lao động thi công đường. Ảnh: Trần Đông)

     Thực thi có hiệu quả Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thúc đẩy các hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải tạo điều kiện lao động nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     Từng doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cụ thể trong năm 2017, nhằm duy trì có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng, phát triển văn hóa an toàn lao động tại đơn vị./.

27/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Kỉ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt NamKỉ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Châu Thành tổ chức họp mặt kỉ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017).

​     Ngày 24/02/2017, huyện Châu Thành tổ chức họp mặt kỉ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017). Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Văn Tán - TUV - Giám đốc Sở y tế, ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

     62 năm qua kể từ ngày 27/02/1955 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị cán bộ ngành y tế thì ngày 27/2 hàng năm trở thành ngày truyền thống ngành y tế. Đây là dịp để ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc ghi nhớ, nhìn nhận lại việc thực hiện theo lời Bác dạy và cũng là dịp để nhân dân thể hiện sự tôn trọng, tri ân các thầy thuốc đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

20170224_091426.jpg

(Hình ảnh tặng hoa chúc mừng các thầy thuốc ưu tú. Ảnh: Hoàng Loan)

     Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y như từ mẫu", trong thời gian qua, tập thể thầy thuốc huyện Châu Thành luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường giáo dục nâng cao y đức, thái độ phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.  Kết quả, năm 2016, ngành y tế toàn huyện không để xảy ra trường hợp phản ánh về thái độ, tinh thần làm việc của người thầy thuốc, đã khám bệnh trên 358 ngàn lượt bệnh nhân, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Trạm y tế các xã, thị trấn đều có bác sĩ, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Có 13/22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, công tác phòng chống bệnh xã hội được giám sát chặt chẽ, kịp thời khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Vịnh- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam và ghi nhận những kết quả mà đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành y tế huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Qua đây ông mong muốn tập thể thầy thuốc huyện nhà luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình hoàn thành những mục tiêu của ngành, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

27/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Châu Thành thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mớiChâu Thành thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới
Năm 2017, huyện Châu Thành sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân sự trong thực hiện giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và phong trào vì an ninh Tổ Quốc trong các lực lượng vũ trang. Năm 2017, huyện Châu Thành sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân sự trong thực hiện giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; quan tâm củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ và các phương án tổ chức diễn tập nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến sát với thực tế địa phương gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

          Đồng thời, huyện sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự vùng nông thôn, tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và giảm cả 3 mặt trên lĩnh vực an toàn giao thông so với cùng kỳ.
20/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Năm 2017, Châu Thành sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệNăm 2017, Châu Thành sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ
Ưu tiên nhiệm vụ liên quan đến chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện Châu Thành, năm 2017, huyện sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ.

Nhằm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, ưu tiên nhiệm vụ liên quan đến chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện Châu Thành, năm 2017, huyện sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ để hỗ trợ đổi mới công nghệ, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương.

          Bên cạnh đó, huyện Châu Thành sẽ chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, nghiên cứu các chế phẩm sinh học trong việc xử lý nhiễm mặn trong đất, cây trồng, tạo ra các hoạt động giống cây trồng vật nuôi, thuốc phòng, trị bệnh. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới cho lao động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bên vững gắn với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp” và “Khởi nghiệp thoát nghèo”.

20/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Châu Thành khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017  theo tinh thần của năm “Hành động”Châu Thành khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017  theo tinh thần của năm “Hành động”
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần của năm “Hành động”, từng ngành, địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét...

Quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo tinh thần của năm “Hành động”, từng ngành, địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét, bằng hành động tiến công, chủ động, phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc huy động các nguồn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

            Huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp với trọng tâm là xây dựng chuỗi giá trị các nông sản chủ lực, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mùa vụ cho phù hợp với từng vùng, chủ động rải vụ và thâm canh tăng năng suất, chọn giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn, mặn. Đồng thời, huyện thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt gây ra. Toàn huyện phấn đấu trong năm 2017, sẽ thành lập 1 hợp tác xã trên lĩnh vực cây chôm chôm; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư và nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển các công trình hạ tầng cơ bản, của xã, ấp, khu phố, mô hình tăng thu nhập gắn liền với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân; tập trung xử lý vấn đề môi trường, rác thải, nước sinh hoạt ở nông thôn. Năm 2017, huyện Châu Thành sẽ phấn đấu xây dựng thành công 01 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, các xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí sẽ phấn đấu đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên, các xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí.
20/02/2017 4:00 CHĐã ban hành
Châu Thành phấn đấu có khoảng 700 hộ kinh doanh các thể mới ra đời trong năm 2017Châu Thành phấn đấu có khoảng 700 hộ kinh doanh các thể mới ra đời trong năm 2017
Huyện Châu Thành phấn đấu có khoảng 700 hộ kinh doanh cá thể mới ra đời và vận động khoảng 3% hộ kinh doanh cá thể nâng quy mô, điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để chuyển lên thành doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với phong trào “Đồng khởi mới và phát triển doanh nghiệp”, khơi dậy tinh thần làm chủ, sáng tạo, khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là trong lực lượng thanh niên, sinh viên, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để phát triển doanh nghiệp và kiến tạo những điều kiện cần thiết giúp cho người nghèo sinh kế thoát nghèo bền vững.

          Năm 2017, huyện Châu Thành phấn đấu có khoảng 700 hộ kinh doanh cá thể mới ra đời và vận động khoảng 3% hộ kinh doanh cá thể nâng quy mô, điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để chuyển lên thành doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tạo ra sức mạnh kinh tế cho huyện Châu Thành.

20/02/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tổng kết hoạt động Hội xuân Đinh Dậu 2017Tổng kết hoạt động Hội xuân Đinh Dậu 2017
Phòng Văn hóa thông tin kết hợp với Trung tâm văn hóa Thể thao huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 15/02, Phòng Văn hóa thông tin kết hợp với Trung tâm văn hóa Thể thao huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội xuân Đinh Dậu năm 2017, ông Trần Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

PCTUBND huyện Trần Văn Hoàng trao giấy khen cho các sáng tác Bản tin Xuân đạt giải.png 

(Đ/c Trần Văn Hoàng - PCT UBND huyện, trao giấy khen cho các đơn vị đạt giải sáng tác bản tin. Ảnh: Trần Đông)

Sau lễ khai mạc vào tối ngày 26/01, tức 29 Tết ở 05 điểm Hội xuân: sân Bóng đá huyện, xã Tiên Thủy, Qưới Sơn, Qưới Thành, Tân Phú. Riêng tại Cồn Phụng khai mạc hội xuân vào ngày 28/01, tức Mùng 01 Tết.

Hội xuân năm nay được diễn ra trong 07 ngày gồm các hoạt động như: trò chơi có thưởng; hội thi đá gà tre nghệ thuật, cá chim kiểng, văn nghệ, múa lân. Tổng cộng có hơn 75.000 lượt người đến xem và tham gia vui chơi, tăng hơn 10.000 lượt người so với Xuân Bính Thân năm 2016.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội xuân huyện, trong suốt các ngày diễn ra Hội xuân tình hình an ninh trật tự ổn định, các đoàn hội chợ hoạt động trò chơi đúng quy định về thời gian và nội dung đã duyệt; công tác tuyên truyền cổ động trực quan được quan tâm và thực hiện tốt. Điển hình như xã Phú An Hòa, xã Tân Thạch vận động xã hội hóa xây dựng cột cờ Tổ quốc, cờ hoa, băng gol treo dọc tuyến trục lộ chính và trụ sở làm việc tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trong những ngày Tết.

Tuy nhiên, có một số nơi giữ xe có tăng giá so với quy định và không có bảng niêm yết; lễ khai mạc và các điểm diễn văn nghệ ít người đến dự; việc trang trí có nơi sớm hoặc trễ so với Thông báo của cơ quan chủ quản; có nơi lạm dụng vui xuân chơi nhạc sóng quá giờ và âm thanh lớn hơn so với quy định.

               Đợt này, Ban Tổ chức Hội xuân huyện trao giấy khen cho các xã: Giao Hòa, An Khánh, Hữu Định, Sơn Hòa, Phú Đức, Phú An Hòa và thị trấn Châu Thành đạt giải sáng tác Bản tin xuân Đinh Dậu năm 2017.
20/02/2017 3:00 CHĐã ban hành
Hội đồng giáo dục huyện sơ kết hoạt động học kỳ I năm học 2016-2017Hội đồng giáo dục huyện sơ kết hoạt động học kỳ I năm học 2016-2017
Ngày 17/02/2017, Hội đồng giáo dục huyện Châu Thành sơ kết hoạt động học kỳ I năm học 2016-2017.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, hoạt động Hội đồng giáo dục  huyện có hiệu quả, công tác phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, ban ngành đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng chặt chẽ, có nhiều biện pháp cùng với ngành giáo dục quản lý học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.        Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong học kì I đều đạt và vượt, kết quả thực hiện các cuộc vận động đã góp phần nâng chất lượng giáo dục, khắc phục những hạn chế về bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử, đánh giá học sinh. Chất lượng giáo dục ổn định và từng bước được nâng lên, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và được công nhận hoàn thành công tác giáo dục bậc mầm non cho trẻ 5 tuổi, tích cực thực hiện phổ cập giáo dục trung học. Các đơn vị trường học đều được kiểm tra nâng chất cơ quan văn hóa, phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” mang lại kết quả tốt hơn trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng hiệu quả, đã vận động được trên 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn phản ánh tình trạng dạy thêm trái quy định, một bộ phận học sinh sa sút về hạnh kiểm, cở sở vật chất một số trường xuống cấp.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Hội đồng giáo dục phải xem giáo dục là quốc sách hàng đầu từ đó trong hoạt động quan tâm cho công tác giáo dục, định hướng giáo dục phù hợp, hạn chế tiêu cực, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong trường học, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đúng quy định, thực hiện chủ trương Đồng Khởi khởi nghiệp, tiếp tục thực hiện đề án phổ cập bơi.
23/02/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạmTổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngày 22/02/2017, Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đợt cao điểm diễn ra từ 16/02/2016-15/02/2017, các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn lực lượng, đồng thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia, tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

HN CA.jpg 

                       (Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Loan)

Nhìn chung, nhờ có sự chỉ đạo của TTHU, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể có liên quan cùng những biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nên đợt cao điểm mang lại những kết quả cao ngay từ những ngày đầu ra quân. Các biện pháp đảm bảo an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả không để bị đọng, bất ngờ. Đấu tranh làm rõ 10 vụ phạm pháp hình sự, ra quyết định khởi tố 15 vụ án, khởi tố 13 bị can, kết thúc điều tra 09 vụ án, bắt 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa 04 tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra lập hồ sơ xử lý nhiều vụ vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, khai thác cát sông trái phép, đấu tranh làm rõ các vụ án đạt 83,33%. Công tác nghiệp vụ cơ bản được phát huy hiệu quả, phát hiện kiểm tra nhiều tụ điểm thu giữ nhiều đồ vật nghi vấn liên quan đến tội phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện thường xuyên.

     Tuy nhiên công tác tấn công trấn áp tội phạm có nơi, có lúc chưa quyết liệt, công tác tuần tra kiểm soát của công an cơ sở chưa được tập trung cao, công tác phòng ngừa còn hạn chế. Trong thời gian tới, công an huyện tiếp tục nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
23/02/2017 11:00 SAĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nayTăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay. Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự của các cấp, các ngành và địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm hàng năm tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ở địa bàn nông thôn nói riêng; gắn với việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 97 ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm nhất là ở địa bàn cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu và cán bộ trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn không để tội phạm tự do hoạt động làm mất an toàn an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Các ngành là thành viên Ban chỉ đạo các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự thuộc lĩnh vực địa phương phụ trách và địa bàn nông thôn.

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa xã hội, nhất là biện pháp vận động quần chúng nhân dân tham gia phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; gắn công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội phù hợp với từng địa phương. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục cá biệt đối tượng thường xuyên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật nhất là số đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, củng cố nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng tự quản tự bảo vệ, tự giải hòa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành, quy chế phối hợp hành động phòng chống tội phạm, ký kết giữa các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Lực lượng công an tổ chức tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường hoạt động tuần tra, cảnh giác trên các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

     Với những giải pháp trên, hy vọng huyện Châu Thành đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn dân cư.
10/02/2017 11:00 SAĐã ban hành
Công an huyện triển khai kế hoạch công tác năm 2017Công an huyện triển khai kế hoạch công tác năm 2017
Công an huyện Châu Thành triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

       Ngày 16.01.2017, Công an huyện Châu Thành triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Đến dự có ông Lê Quang Vịnh – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

          Với phương châm: thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu năm 2017, lực lượng Công an toàn huyện Châu Thành sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ công an “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

          Năm 2017, Công an huyện Châu Thành sẽ giữ vững ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đổi mới các biện pháp công tác công an, góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội. Triển khai quyết liệt các giải  pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% so năm 2016 trên cả tiêu chí. Đảm bảo an toàn nhà tạm giữ, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng.
24/01/2017 4:00 CHĐã ban hành
Huyện Châu Thành - Nhộn nhịp cho hoa TếHuyện Châu Thành - Nhộn nhịp cho hoa Tế
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, cũng là lúc chợ hoa tại huyện Châu Thành nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tại các điểm chợ trên địa bàn huyện, hay dọc các tuyến đường chính, nhiều điểm bán hoa đã rộn ràng và đua nhau khoe sắc.

           Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến Xuân về, cũng là lúc chợ hoa tại huyện Châu Thành nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Năm nay, tại các điểm chợ trên địa bàn huyện, hay dọc các tuyến đường chính, nhiều điểm bán hoa đã rộn ràng và đua nhau khoe sắc.

         Vào khoảng 20 tháng Chạp hàng năm, người dân Châu Thành lại bắt tay vào vụ bán hoa tết. Nhìn chung, thị trường hoa tết tại huyện Châu Thành đa dạng về chủng loại, trong đó chủ lực nhất vẫn là những loài hoa truyền thống như vạn thọ, hoa cúc, hoa giấy…

         Theo nhiều tiểu thương cho biết: năm nay giá các loại hoa tăng từ 10% – 15% so mọi năm. Tùy vào sở thích và túi tiền, người dân có thêm nhiều sự lựa chọn khi mua hoa trong những ngày Tết. Anh Trần Công Minh - ấp Thạnh Hựu – xã Tam Phước cho biết "Năm nào tôi cũng trồng hoa vạn thọ bán tết, bởi cũng do đam mê. Năm ngoái tôi trồng có 1.000 chậu nhưng năm nay tôi trồng gấp đôi. Số hoa này dự kiến đến 27 tết tôi sẽ bán hết, vì thương lái đã đặt hàng trước sau khi trừ đi chi phí, vụ này tôi lời khoảng trên 30 triệu đồng".

          Chợ hoa ngày tết từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân địa phương trong những ngày cuối năm. Để có một cái tết cổ truyền ấm cúng, đầm ấm, bên cạnh những món ăn truyền thống thì người dân Châu Thành luôn chọn những chậu hoa yêu thích bày trí trong gia đình. Đây là một trong những nhu cầu  không thể thiếu trong dịp Tết đến Xuân về. Qua đó, góp phần làm cho không khí gia đình thêm vui tươi, chào đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm hân hoan và phấn khởi.

24/01/2017 4:00 CHĐã ban hành
Đón quân nhân xuất ngũ năm 2017 Đón quân nhân xuất ngũ năm 2017
Huyện Châu Thành tổ chức lễ đón 165 quân nhân xuất ngũ  trở về địa phương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới, sáng ngày 16/01/2017, huyện Châu Thành tổ chức lễ đón 165 quân nhân xuất ngũ  trở về địa phương. Đến dự có bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện đánh giá cao những đóng góp của quân nhân trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, động viên các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, các quân nhân xuất ngũ được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm nhằm có điều kiện lựa chọn ngành nghề phù hợp, sớm ổn định cuộc sống.

         Qua buổi lễ, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và địa phương đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội khi quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đúng Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định.
24/01/2017 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662