Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 15/02/2017, 16:00
Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 02/2017
15/02/2017 | Tô Dũng
Ban Tiếp công dân huyện Châu Thành báo cáo tình hình công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện tháng 02 năm 2017.

       Thực hiện chương trình công tác của UBND huyện Châu Thành, trong tháng 02/2017, Ban Tiếp công dân huyện Châu Thành đã tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân với kết quả như sau:

I. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

1. Công tác tiếp công dân :

       Toàn huyện đã tổ chức tiếp công dân: 04 lượt người. Trong đó tiếp thường xuyên 04 lượt người. Về nội dung tiếp dân, trong 04 lượt người có 01 lượt người khiếu nại và 03 lượt kiến nghị, phản ánh ;

2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư :

a) Tiếp nhận đơn:

       Trong tháng 2/2017 đã tiếp nhận, xử lý 06 đơn.

b) Phân loại, xử lý đơn:

       Trong 06 đơn có : 01 đơn không thuộc thẩm quyền, 02 đơn đã giải quyết. Thụ lý 02 đơn kiến nghị, phản ảnh và 01 đơn khiếu nại

3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền:

      Tổng số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 17 đơn. Trong đó 14 đơn thuộc thẩm quyền kỳ trước chuyển sang, kết quả đã giải quyết 06 đơn, còn tồn 11 đơn.

4. Về đơn tồn:

       Trong 11 đơn tồn có 01 đơn khiếu nại và 10 đơn kiến nghị, phản ánh.

       Trong 11 đơn tồn không có đơn quá hạn. Các cơ quan đang tiến hành thẩm tra, xác minh đề xuất hướng giải quyết.

* Lũy kế từ đầu năm đến nay:

          - Tiếp dân 14 lượt công dân.

          - Tiếp nhận: 19 đơn và 06 đơn năm 2016 chuyển sang.

          - Thụ lý giải quyết: 21 đơn

          - Đã giải quyết: 10 đơn. Hiện còn: 11 đơn.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT  KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Nhận xét đánh giá:

*Mặt làm được:

        - Trong tháng số lượng công dân đến trụ sở Tiếp công dân giãm nhiếu so tháng trước;

        - Các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu cho UBND huyện trong việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh một cách kịp thời.

*Hạn chế:

       - Số lượng đơn tồn còn nhiều, chủ yếu là đơn kiến nghị liên quan đến việc giải tỏa đền bù ở 2 công trình: Trạm biến áp 110KV Bến Tre-Giao Long và Khu Công nghiệp An Hiệp.

2. Phương hướng tới:

         - Duy trì tốt công tác tiếp dân, nhận xử lý đơn đúng qui định pháp luật;

         - Tham mưu UBND huyện tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, yêu cầu đảm bảo thời gian theo luật định.

Lượt người xem:   495
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TopItem

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662