Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 6, Ngày 19/05/2017, 16:00
Châu Thành thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020
19/05/2017 | Trúc Lan
Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch việc thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

​        Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp và có chính sách hỗ trợ kịp thời để cho trẻ hòa nhập cộng đồng và có được cơ hội phát triển. Huyện Châu Thành vừa triển khai kế hoạch việc thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

          Với mục tiêu 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ và can thiệp kịp thời, huyện Châu Thành quyết tâm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, các đơn vị sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em đối với vấn đề lao động trẻ em. Đối tượng hướng đến là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, cha mẹ, người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

          Theo đó, huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng như: tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng ngừa, và giảm thiểu lao động trẻ em nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy, sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; nghiên cứu xây dựng và phát triển các chương trình, tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ là trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; triển khai các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng của chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn, truyền thông trực tiếp cho cộng đồng, trường học, người sử dụng lao động, đặc biệt là tại các làng nghề truyền thông, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

          Đồng thời, huyện Châu Thành sẽ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; phối hợp với cấp trên tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phát hiện, giám sát, kiểm tra, đề nghị xứ lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em trái với quy định pháp luật.

          Bên cạnh đó, huyện tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ và kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định pháp luật; hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, cho lao động trẻ em và giới thiệu việc làm phù hợp cho từng nhóm đối tượng; trợ giúp về kiến thúc, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em tham gia lao động trái với quy định của pháp luật; hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo tham gia lao động cải thiện điều kiện học tập, làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và phát triển tâm lý của trẻ theo quy định của pháp luật.

          Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Châu Thành sẽ lồng ghép việc thực hiện nội dung của chương trình trong hoạt động của chương trình bảo vệ trẻ em huyện giai đoạn 2016 – 2020; triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị nuôi trẻ từ thiện tại cơ sở tôn giáo; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trẻ em lao động; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, tăng cường hợp tác các đơn vi, mạnh thường quân…nhằm vận động nguồn lực trong thực hiện chương trình./.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662