Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu

Giới thiệu
Thứ 4, Ngày 26/09/2018, 10:00
Danh sách tên và số điện thoại lãnh đạo huyện Châu Thành cập nhật đến 26/9/2018
26/09/2018 | Admin
Danh sách tên và số điện thoại lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn.

Danh bạ cơ quan cấp huyện và cấp xã huyện Châu Thành năm 2018 (tháng 9/2018)

I.                   Hội đồng nhân dân huyện:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịch   
Phó chủ tịchVõ Thanh Tùng3860 2460914 292 929
Phó chủ tịchTạ Văn Lâm3860 2460918 303 182

 

II.                UBND huyện:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchDương Văn Phúc3860 3510918 510 979
Phó chủ tịchTrần Văn Hoàng3860 2180918 056 016
Phó chủ tịchNguyễn Thị Quỳnh Nga3860 2500985 268 553

 

III.             Các cơ quan chuyên môn UBND huyện:

1.      VP HĐND & UBND huyện:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chánh Văn phòngHồ Quang Tuyến386066201237 593 555
Phó Chánh Văn phòngLê Thị Mai Thy3860 22701275 869 584
Phó Chánh Văn phòngPhạm Công Đoàn3610 7870907 144 801
Phó Chánh Văn phòngTrần Nguyễn Trúc Mai3860 2270986 482 430

 

2.      Phòng Tài nguyên- Môi trường:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngNguyễn Thanh Hải3860 0130918 092 043
Phó Trưởng phòngNguyễn Duy An3860 0130908 123 592
Phó Trưởng phòngNguyễn Thanh Tâm3860 0130979 513 555

 

3.      Phòng Nông nghiệp- phát triển nông thôn:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngNguyễn Hữu Thiết3860 2200919 692 444
Phó Trưởng phòngTrần Văn Tiền3860 2200986 714 488
Phó Trưởng phòngNguyễn Văn Sơn3860 220 

 

4.      Phòng tài chính- Kế hoạch:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngHồ Thị Lan Hương3860 2190974 835 209
Phó Trưởng phòngNguyễn Thị Kim Thoa3860 2190989 753 657
Phó Trưởng phòngPhạm Hồng Khánh3860 2190198 036 822

 

5.      Phòng Y tế:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngNguyễn Văn Tài3611 9090979 490 960

 

6.      Phòng Kinh tế- Hạ Tầng:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngThái Hoàng Thi3611 0270939 545 477
Phó Trưởng phòngNguyễn Phước Thắng3611 02701228 920 541

 

7.      Phòng Nội vụ:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngHuỳnh Thanh Vũ3869 8370913 965 581
Phó Trưởng phòngĐỗ Thị Lụa3612 5160986 893 363
Phó Trưởng phòngTrần Văn Chiến3612 5160932 107 786

 

8.      Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngTrần Quang Tiến3860 2160985 232 069
Phó Trưởng phòngLê Minh Phước3860 2160939 600 006
Phó Trưởng phòngNguyễn Minh Hiếu3860 21601236 845 422

 

9.      Phòng Văn Hóa- Thông tin:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Quyền Trưởng phòngTrịnh Hồng Hà3869 1280918 193 607
Phó Trưởng phòngNguyễn Văn Tuấn3869 1280946 930 300
Phó Trưởng phòngTrần Thanh Vũ3869 1280916 314 242

 

10.  Phòng Giáo dục- Đào tạo:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngNguyễn Thành Lộc3895 4640945 681 502
Phó Trưởng phòngHà Thanh Tâm3860 2050919 030 530
Phó Trưởng phòngNguyễn Thị Ngọc Hân3860 2050914 713 343
Phó Trưởng phòngLê Thị Hoàng Diễm3860 2050986 478 675

 

11.  Phòng Tư Pháp:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Trưởng phòngNguyễn Đức Nhân3860 0190986 972 324
Phó Trưởng phòngNguyễn Ngọc Diệu3860 0190975 919 762

 

12.  Thanh tra huyện:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chánh Thanh traHuỳnh Thị Thắng3860 2100918 943 793
Phó Chánh Thanh traNguyễn Thị Hồng Huê3860 2100919 432 849

 

IV.             UBND các xã, thị trấn:

1.      An Hóa:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchHồ Hữu Sang3865 1090986 219 507
Phó Chủ tịchVõ Phương Lan3865 1090909 979 406

 

2.      An Phước:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Thị Châu Giang3635 9480984 534 324
Phó Chủ tịchNguyễn Thị Kiều Vân3635 94801677 985 244

 

3.      Phú An Hòa:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrương Minh Hùng3860 3410988 292 432
Phó Chủ tịchBùi Văn Miêng3860 3410909 387 877
Phó Chủ tịchNguyễn Hoài Nhân3860 3410919 978 282

 

4.      Thị Trấn:

 

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Minh Tấn
3860 7080978 030 408
Phó Chủ tịchLê Thị Tuyết
3860 7080977 312 156
Phó Chủ tịchTrần Văn Phong3860 7080918 813 679

 

5.      Giao Hòa:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchLê Bạch Sơn3865 11001237 597 622
Phó Chủ tịchNguyễn Minh Tân3865 1100942 447 577

 

6.      Giao Long:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchPhạm Thị Mỹ Trang3636 6000949 026 758
Phó Chủ tịchLê Văn Phụng3636 6000984 525 880

 

7.      Quới Sơn:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Minh Đức3860 29501689 446 363
Phó Chủ tịchNguyễn Phước Thiện3860 2950917 457 993

 

8.      Tân Thạch:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Thị Mỹ Thiện3860 4730913 184 480
Phó Chủ tịchNguyễn Hiếu Minh Nhựt3860 4730962 171 414
Phó Chủ tịchLưu Hoàng Trung3860 47301293 225 688

 

9.      Tam Phước:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchLương Hoài Nhân6390 3420987 169 575
Phó Chủ tịchHuỳnh Chí Hồng Quân6390 3420988 670 954
Phó Chủ tịchNguyễn Thị Bạch Tuyết6390 3420962 123 030

 

10.  Phước Thạnh:

 Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchĐặng Công Tấn3860 4360978 934 113
Phó Chủ tịchNguyễn Văn Công3860 4360945 258 263

 

11.  Hữu Định:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchĐoàn Thanh Phong3860 8310916 449 244
Phó Chủ tịchNguyễn Văn Nghĩa3860 8310919 447 437

 

12.  Sơn Hòa:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchĐoàn Văn Thanh3824 7470986 861 104
Phó Chủ tịchHuỳnh Vinh Quang 3824 7470913 630 037
Phó Chủ tịchPhạm Nguyễn Hải Đăng3824 7470971 707 235

 

13.  Tường Đa:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchLê Thị Tuyết Hằng3866 1350979 902 434
Phó Chủ tịchLưu Quốc Toản3866 1350962 171 379
Phó Chủ tịchNgô Thị Kim Phượng3866 1350984 795 349

 

14.  An Hiệp:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Thị Hồng Quốc3866 10301692 173 336
Phó Chủ tịchLê Phú Ngỡi3866 1030983 395 786
Phó Chủ tịchTạ Thanh Trung3866 103075 3603764

 

15.  Thành Triệu:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchBùi Ngọc Thủ3866 1340977 987 890
Phó Chủ tịchPhan Thị Thanh Thúy3866 1340949 881 772

 

16.  Tiên Thủy:

 

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchNguyễn Anh Quốc3868 1180919 826 457
Phó Chủ tịchTrần Thanh Phong3868 1180902 938 999
Phó Chủ tịchNguyễn Tống Trực3868 11801684 024 388

 

17.  Quới Thành:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchPhan Tấn Đức3868 1460979 578 141
Phó Chủ tịchLê Tuấn Anh3868 1460973 521 236

 

18.  Tiên Long:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchBùi Trung Chỉnh3868 57201697 005 032
Phó Chủ tịchNguyễn Văn Vàng3868 5720986 366 900
Phó Chủ tịchPhạm Thanh Sơn3868 5720977 170 667

 

19.  Tân Phú:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchTrần Hoàng Liêm3867 1080985 858 188
Phó Chủ tịchPhạm Hoàng Khôi3867 1080984 382 472
Phó Chủ tịchĐặng Văn Bình3867 1080968 152 813

 

20.  Phú Đức:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchNgô Thanh Quý3868 17601677 181 291
Phó Chủ tịchNguyễn Hồng Nhung3868 1760976 976 013

 

21.  Phú Túc:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchPhan Văn Nhị Hùng3618 2100985 361 947
Phó Chủ tịchNguyễn Hữu Tài3618 2100976 876 599
Phó Chủ tịchNguyễn Thị Mỹ Dung3618 2100985 232 188

 

22.  An Khánh:

Chức vụHọ và tênCơ quanDi động
Chủ tịchNguyễn Văn Hoàng3860 2930917 479 478
Phó Chủ tịchPhạm Hữu Trí3860 2930908 821 300
Phó Chủ tịchTrần Cảnh Tân
3860 2930938 421 827

 


Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662