Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 6, Ngày 10/02/2017, 11:00
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
10/02/2017 | Hoàng Loan
Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay. Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự của các cấp, các ngành và địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm hàng năm tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ở địa bàn nông thôn nói riêng; gắn với việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 97 ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm nhất là ở địa bàn cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu và cán bộ trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn không để tội phạm tự do hoạt động làm mất an toàn an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Các ngành là thành viên Ban chỉ đạo các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự thuộc lĩnh vực địa phương phụ trách và địa bàn nông thôn.

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa xã hội, nhất là biện pháp vận động quần chúng nhân dân tham gia phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; gắn công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội phù hợp với từng địa phương. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục cá biệt đối tượng thường xuyên vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật nhất là số đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, củng cố nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng tự quản tự bảo vệ, tự giải hòa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành, quy chế phối hợp hành động phòng chống tội phạm, ký kết giữa các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Lực lượng công an tổ chức tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường hoạt động tuần tra, cảnh giác trên các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

     Với những giải pháp trên, hy vọng huyện Châu Thành đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn dân cư.
Lượt người xem:  1
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành - Bến Tre | Điện thoại: 075. 3860227 | ​Fax: 075. 3860662